DWF-hero1-1600x600

Enfield Council hyn në tregun e printimeve me ngjyra me vëllime të larta me Canon

DWF-logo.jpg

Enfield Council vendos standarde të larta për të gjitha departamentet e tij. Si një njësi e qeverisjes lokale, është shumë e rëndësishme që taksapaguesit të marrin vlera të shkëlqyera për kostot përkatëse nga këshilli dhe nga shërbimet e tij. Në të njëjtën kohë, këshilli duhet të respektojë udhëzimet strikte për buxhetet dhe markën e tij.

Rezultatet

Sasia e materialeve është rritur me 30% në të gjitha materialet e letrës

Sasia e materialeve është rritur me 30% në të gjitha materialet e letrës

Prodhimtaria është rritur me 50%

Prodhimtaria është rritur me 50%

20% më shumë printime me ngjyra tani realizohen brenda biznesit (tani 65% me ngjyra, 35% monokrom)

20% më shumë printime me ngjyra tani realizohen brenda biznesit (tani 65% me ngjyra, 35% monokrom)

Krijimi i një portali të brendshëm të printimit nga uebi dhe një sajt uebi i modernizuar, që sjell 70% të printimeve totale

Krijimi i një portali të brendshëm të printimit nga uebi dhe një sajt uebi i modernizuar, që sjell 70% të printimeve totale

enfield_council

Objektivi

Rritja e vlerës së departamentit të brendshëm të printimit të këshillit duke realizuar më shumë printime me ngjyra me vëllime të larta.

Sfidat

• Paaftësia për të plotësuar kërkesën në rritje për printime me ngjyra

• Teknologjia ekzistuese e printimeve dixhitale nuk kishte produktivitetin, qëndrueshmërinë në ngjyra dhe efikasitetin në kosto për të plotësuar kërkesat

• Kërkesa që prodhimi i printimit të plotësonte udhëzimet strikte për markën të caktuara nga këshilli

• Shumë punë me vëllime të larta kryheshin me nënkontraktorë

Metoda

• Departamentit të brendshëm të printimit të këshillit Enfield Council i ka lënë vazhdimisht mbresa shërbimi dhe mbështetja e Canon që kur u bënë një klient i tyre në vitin 2005.

• Në përpjekje për të përditësuar infrastrukturën e printimeve dixhitale me ngjyra në vitin 2014, ky klient u përfshi në Skanimin për biznesin dhe novacionin të Canon si dhe mori pjesë në Programin bazë të ndërtimit të biznesit për të siguruar një njohje më të mirë të tregjeve të printimeve me ngjyra dhe të aktiviteteve brenda kompanive.

• Me nxitjen e konsulencës dhe udhëzimeve të ofruara nga Canon, klienti investoi në teknologjinë e re të prodhimit imagePRESS dhe vazhdon të punojë me ekipet e menaxhimit të llogarisë dhe të zhvillimit të biznesit të Canon për zgjerimin e biznesit të tyre.

enfield_council