DWF-hero1-1600x600

Rohner Spiller sjell ndryshimin me Canon

DWF-logo.jpg

Gjatë 50 viteve të fundit, Rohner Spiller ka punuar shumë për t'u prezantuar si një kompani kryesore e printimeve. Falë një shërbimi të shpejtë dhe më cilësi të lartë, me të gjitha proceset, kompania ka krijuar një bazë të gjerë dhe besnike të klientëve të saj në Zvicër në një gamë të gjerë tregjesh, nga arkitektët dhe dizajnerët grafikë e deri te bizneset e vogla, të mesme dhe të mëdha.

Rezultatet

Krijimi i materialeve multimediale të ndërthurura dhe markës për marketingun dixhital

Krijimi i materialeve multimediale të ndërthurura dhe markës për marketingun dixhital

Sigurimi i bizneseve të reja

Sigurimi i bizneseve të reja

Rritja e vëllimit të faqeve me 20%

Rritja e vëllimit të faqeve me 20%

Përmirësimi i efikasiteteve të prodhimit

Përmirësimi i efikasiteteve të prodhimit

Rohner_spiller

Objektivi

Prezantimi i një marke të re të materialeve multimediale të ndërthurura, Querfeld1, për të eksploruar mundësitë e reja të biznesit në marketingun dixhital dhe rritjen e vëllimeve të printimit.

Sfidat

• Përpjekjet për të fituar biznese të reja

• Rënia e çmimeve të printimit

• Mungesa e propozimeve unike të shitjeve (USP)

Metoda

Pas disa konsultimesh me ofrues kryesorë të zgjidhjeve të materialeve multimediale të ndërthurura, klienti u tërhoq nga eksperienca e Canon në treg dhe angazhimi i tyre për të ndihmuar klientin në zbatimin dhe përcaktimin e ofertave të reja të shërbimeve.

Rohner_spiller