Kahle

DWF-logo.jpg

KAHLE, një biznes familjar i reprografisë që ofron shërbime për arkitektët, kompanitë e ndërtimit, këshillat lokalë dhe kompanitë e shërbimeve publike, i themeluar në Nuremberg në vitin 1974. Që nga ajo kohë, tregu për vizatimet teknike me ngjyra dhe zgjidhjet e tjera të printimit është rritur shumë shpejt; dhe ky biznes po ashtu. Kushtet e tregut rrallë janë statike dhe kompania KAHLE së fundi kërkonte të përshtaste biznesin e saj për t'iu përshtatur rritjes së kërkesës në nivel ndërkombëtar, në një konkurrencë të fortë lokale për çmimet në vizatimet teknike CAD me ngjyra.

Rezultatet

Vëllimi mujor i printimit u rrit me 50%

Vëllimi mujor i printimit u rrit me 50%

Kostot u zvogëluan me 30 për qind

Kostot u zvogëluan me 30 për qind

Afatet e dorëzimit u zvogëluar me 30 për qind

Afatet e dorëzimit u zvogëluar me 30 për qind

U zvogëlua puna e personelit jashtë orarit

U zvogëlua puna e personelit jashtë orarit

U prezantua një model i ri i caktimit të çmimeve

U prezantua një model i ri i caktimit të çmimeve

Sigurimi i porosisë më të madhe në 36 vite histori

Sigurimi i porosisë më të madhe në 36 vite histori

objectives

Objektivi

Rritja e shpejtësisë së printimeve, dorëzimeve dhe produktivitetit, sidomos për fluksin e punës të vizatimeve CAD, për të siguruar një progres të qëndrueshëm të biznesit

Sfidat

• Funksionimi shumë afër kapacitetit

• Një presion i madh për të plotësuar porositë në kohë

• Kosto relativisht të larta të biznesit

• Mundësi të kufizuara për zgjerimin e biznesit

objectives
KAHLE

Metoda

Instalimi i një zgjidhjeje të re të printimit me një shpejtësi të pakrahasueshme dhe aftësi prodhimi efektive në kosto