DWF-hero1-1600x600

EO Grafiska ndryshon të ardhmen me transformimin dixhital

DWF-logo.jpg

Në pesë vitet e fundit, EO Grafiska ka ndryshuar tërësisht. Biznesi familjar është shndërruar nga një ekip i ofsetit tradicional në një ndërmarrje moderne e komunikimit dhe marketingut.

Rezultatet

Kosto më të ulëta, duke kursyer afro 650 000 euro në pesë vite

Kosto më të ulëta, duke kursyer afro 650 000 euro në pesë vite

Shërbimi i printimit dixhita me cilësi më të mirë dhe më i shpejtëe

Shërbimi i printimit dixhita me cilësi më të mirë dhe më i shpejtëe

Zgjerimi i biznesit në fusha të reja të shërbimit

Zgjerimi i biznesit në fusha të reja të shërbimit

Objektivi

Modernizimi dhe optimizimi i anës së printimit dixhital të biznesit.

Sfidat

• Kosto të larta të prodhimit të printimit dixhital

• Cilësia dhe shpejtësia e papërshtatshme

• Mungesa e mbështetjes nga ofruesi ekzistues për të ndihmuar në rritjen e biznesit

Metoda

• Klienti ka punuar me Canon për të zhvilluar dhe ekzekutuar një plan veprimi të ri për të ulur koston në prodhimin e printimit dixhital.

• Canon ofroi një zgjidhje të zgjeruar, duke përfshirë hardueriët, softuerët dhe konsulencën, për të optimizuar departamentin e printimit dixhital dhe për ta ndihmuar biznesin të zgjerohej në shërbime të reja marketingu si kanalet e shumta të mediave.