DWF-hero1-1600x600

Një vizion për të mësuarit më inteligjent

DWF-logo.jpg

Universiteti i Glasgout udhëhiqet nga një vizion i qartë: të përmirësojë pozicionin e tij si një nga universitetet më të mira me kërkimet intensive. Për të realizuar këtë objektiv, universiteti ka marrë angazhimin që të fokusohet në nevojat e studentëve të tij dhe të financuesve të kërkimeve. Kjo do të thotë të modernizojë sistemet dhe proceset si dhe të përmirësojë vazhdimisht eksperiencën e jashtëzakonshme për studentët dhe mjedisin e një niveli botëror për kërkimet që ai ofron.

Rezultatet

Përmirësimi i eksperiencës dhe kënaqësisë për studentët dhe përdoruesit

Përmirësimi i eksperiencës dhe kënaqësisë për studentët dhe përdoruesit

Më shumë se 5,5 milionë £ në kursime gjatë projektit 5-vjeçar

Më shumë se 5,5 milionë £ në kursime gjatë projektit 5-vjeçar

Ndryshim në sjellje; rritje në printimet në dy anë dhe ulje në ato me ngjyra

Ndryshim në sjellje; rritje në printimet në dy anë dhe ulje në ato me ngjyra

Zvogëlimi me më shumë se një e treta për CO2

Zvogëlimi me më shumë se një e treta për CO2

59,7% më pak energji elektrike e përdorur

59,7% më pak energji elektrike e përdorur

Vetëm aksesi i sigurt kursen 10 milionë faqe çdo vit

Vetëm aksesi i sigurt kursen 10 milionë faqe çdo vit

university_of_glasgow

Objektivi

Sigurimi i përsosmërisë në mësim, ndërkohë që rritet efikasiteti dhe zvogëlohet ndikimi i nivelit të karbonit nga universiteti.

Sfidat

• Nuk ka kontroll mbi printimin, në aspektin e teknologjisë, menaxhimit ose kostos

• Eksperiencë e pakënaqshme për përdoruesit

• Objektiva mjedisore ambicioze

• Infrastruktura e trashëguar e printimit

• Objekte të mëdha dhe historike

• Audiencë e madhe dhe komplekse e përdoruesve - 30 000 anëtarë të personelit dhe studentë

Metoda

Zhvillimi dhe zbatimi i një Shërbimi strategjik të printimit të menaxhuar në të gjithë universitetin.

university_of_glasgow