Ofrimi i të mësuarit të nivelit botëror

kepler-logo

Canon bashkëpunoi ngushtë me Universitetin Kepler për të kuptuar problemet me të cilat përballeshin studentët e tij dhe vetë ai si një biznes. Ai projektoi dhe zbatoi një zgjidhje të personalizuar të Shërbimit të menaxhuar të printimit (MPS) që përfshinte instalimin e rreth 60 pajisjeve shumëfunksionale (MFD) dhe integronte edhe 15 pajisje ekzistuese. Zgjidhja e re e revolucionarizoi shërbimin e printimit të universitetit me më shumë qendra printimi në vende kryesore, me funksione të përparuara dhe një qëndrueshmëri më të madhe.

Rezultatet

Studentët kanë mbështetjen e një shërbimi printimi të nivelit të lartë - dhe mund të kenë akses te shërbimet e printerit në kampus dhe jashtë tij

Studentët kanë mbështetjen e një shërbimi printimi të nivelit të lartë - dhe mund të kenë akses te shërbimet e printerit në kampus dhe jashtë tij

Bashkëpunimi mes departamenteve të teknologjisë, financës dhe shërbimeve ka përmirësuar një perspektivë më të gjerë të biznesit

Bashkëpunimi mes departamenteve të teknologjisë, financës dhe shërbimeve ka përmirësuar një perspektivë më të gjerë të biznesit

Zhvillimi i një funksioni administrativ qendror të printimit

Zhvillimi i një funksioni administrativ qendror të printimit

Zgjidhja e re është zbatuar në

Zgjidhja e re është zbatuar në "sistemin e kartave Kepler", një fushë kryesore e programit dixhital të universitetit

Ulja e kostove nga përdorimi i shërbimit automatik të printerëve

Ulja e kostove nga përdorimi i shërbimit automatik të printerëve

Në kohën e zbatimit të saj, kjo zgjidhje ishte një nga më kryesoret në sektorin e arsimit në Austri

Në kohën e zbatimit të saj, kjo zgjidhje ishte një nga më kryesoret në sektorin e arsimit në Austri

kepler-objective

Objektiv

Përmirësimi dhe mbrojtja e reputacionit ndërkombëtar të Kepler University duke i transformuar burimet e tij mësimore me një sistem printimi modern dhe të centralizuar.

Sfidat

• Mbi 19 500 studentë dhe bllokimet gjatë periudhave të ngarkuara.

• Sistemet e pagesave ishin manuale dhe jo efikase.

• Printimet menaxhoheshin nga 3 departamente të ndryshme.

Metoda

Kepler University bashkëpunoi në partneritet me Canon për të përmirësuar eksperiencën e studentëve në mësime me një funksion printimi të nivelit më të lartë.

kepler-spare