Softuer për prodhimin e printimit

Softuer për rrjedhën e punës

Drejtoni produktivitetin tuaj, kurseni shpenzimet dhe qëndroni në hap me afatet më shumë kërkuese me gamën tonë të softuerëve të punës.

Softuer për menaxhimin e procesit të komunikimit

Bëni më shumë procese të efektshme komunikimi brenda dhe midis organizatave, përfshirë printimin me vlerë të shtuar, të personalizuar, aplikime transaksionale dhe të postës direkte.

Softuer për menaxhimin e ngjyrës

Diferenconi veprimtaritë e printimit duke ofruar cilësi të jashtëzakonshme printimi që përmbush kërkesat e klientëve tuaj ndërkohë duke tejkaluar pritshmëritë e nivelit të shërbimit.

Softuer ndër-mediatik

Ndërtoni më shumë vëllim printim dhe gjeni burime të reja të ardhurash të krijuara nga mundësitë e komunikimit shumë-kanalesh.