Windows RT App

Printimi në Lëvizje me Valë

Easy-PhotoPrint (Canon EPP) i Canon është një aplikacion falas që ju lejon të printoni lehtësisht fotografi nga telefona të zgjuar dhe kompjuterë portativë (tableta) Windows RT në printera të pajtueshëm PIXMA* nëpërmjet një rrjeti vendor me valë (Wi-Fi).

Aplikacioni Easy-PhotoPrint për Windows RT

Karakteristikat

  • Gjen automatikisht printerat e pajtueshëm në një rrjet Wi-Fi

  • Printon imazhe nga pajisjet tuaja të lëvizshme Windows RT

  • Lejon printimin me bordura ose pa bordura

  • Zgjidhni me lehtëi nga një sferë e gjërë e llojeve dhe madhësive të letrave

  • Printoni një ose disa kopje të fotografive tuaja

  • Lejon përdorimin e skedarëve JPEG, BMP, GIF dhe PNG

Si t'a përdorni

Thjesht shkarkoni aplikacionin Canon EPP nga Dyqani Windows në pajisjen tuaj të lëvizshme dhe takoni ikonën e Canon EPP për të filluar.

* Shihni specifikimet e produktit për pajtueshmëri

1. Ndizni aplikacionin Canon EPP dhe shtoni imazhet duke takuar ‘Rregjistroni imazhet’

Printo një fotografi ekzistuese

1. Start the Canon EPP app and add the images by tapping the ‘Register Images’

2. Zgjidhni imazhet e ruajtuara në pajisjen tuaj për t'u rregjistruar me aplikacionin EPP dhe takoni ‘Hap’

2. Select the images stored on your device to be registered with EPP app and tap ‘Open’

3. Zgjidhni një ose disa imazhe dhe takoni ‘Printo’.

3. Select one or multiple images and tap ‘Print’.

4. Konfirmoni cilësimet e printimit në dritaren e re dhe takoni ‘Printo’. Për të gjetur ose ndryshuar printerin, zgjidhni ‘Kërko’.

4. Confirm print settings in the new window and tap ‘Print’.

5. Do të shfaqet një faqe e përparimit të printimit.

5. A printing progress page will appear.

Për lehtësinë e përdorimit, orientimi i aplikacionit EPP në ekran rrotullohet automatikisht me telefonin tuaj të zgjuar ose kompjuterin portativ (tablet)