Canon CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S Specifikimet

Montimi

EF

Mbulimi i imazhit

Super 35

Zgjatuesi i integruar

Asnjë

Gjatësia vatrore

18-80mm

Hapja relative maksimale e diafragmës

(T Nr.) 1:4.4 në 18-80mm


(F Nr.) 1:4 në 18-80mm

Fusha këndore e shikimit

68,7°× 41,9°


17,5°× 9,9°*¹


72,1°× 41,9°


18,6°× 9,9°*²

M.O.D (nga plani i imazhit)

0,5 m

Përmasat e objektit në M.O.D.

43,4×24,3 cm [në 18mm]


9,5×5,3 cm  [në 80mm]*¹


46,2×24,3 cm [në 18mm]


10,1×5,3 cm  [në 80mm]*²

Rreth Madhësia (Gje×La×Gja)

93,4 × 107,2 × 182,3 mm

Rreth Masa

1,2 kg (përfshirë njësinë servo)

Shënimi në fund të faqes

¹ Madhësia e ekranit të imazhit 24,6 mm x 13,8 mm, Raporti i pamjes 1,78:1


² Madhësia e ekranit të imazhit 26,2mm x 13,8 mm, Raporti i pamjes 1,9:1

¹ Madhësia e ekranit të imazhit 24,6 mm x 13,8 mm, Raporti i pamjes 1,78:1


² Madhësia e ekranit të imazhit 26,2mm x 13,8 mm, Raporti i pamjes 1,9:1

¹ Madhësia e ekranit të imazhit 24,6 mm x 13,8 mm, Raporti i pamjes 1,78:1


² Madhësia e ekranit të imazhit 26,2mm x 13,8 mm, Raporti i pamjes 1,9:1

¹ Madhësia e ekranit të imazhit 24,6 mm x 13,8 mm, Raporti i pamjes 1,78:1


² Madhësia e ekranit të imazhit 26,2mm x 13,8 mm, Raporti i pamjes 1,9:1