TIPI

Tipi

Aksesori i transferimit të imazheve i përputhshëm me rrjetin LAN pa tela IEEE 802.11ac/n/a/g/b

Kamerat e përputhshme

TREX

KOMUNIKIMI

Modaliteti FTP

FTP (Protokolli i transferimit të skedarëve)
FTPS (Protokolli i transferimit të skedarëve nëpërmjet SSL/TLS)

EOS Utility

Kontrolli i bazuar në EOS Utility për kamerat në një rrjet

Serveri WFT

Regjistrimi në largësi bazuar në shfletues dhe shkarkimi i imazheve/videove nëpërmjet një rrjeti

Smartfoni

Lidhja e smartfonit me anë të aplikacionit Canon Camera Connect

Regjistrimi në lidhje

Regjistrimi me aktivizimin pa tela me anë të kamerave vartëse të lidhura me një kamerë kryesore

Media server

N/A

TRANSFERIMI NË FTP

Sistemet operative të përputhshme

*Sistemi operativ duhet të bëjë të mundur që kompjuteri të konfigurohet si një server FTP paraprakisht.

Parametrat e certifikatës rrënjë

Leximi i certifikatës rrënjë nga një kartë
Kontrolli i informacioneve të certifikatës rrënjë (lëshuesi, burimi i lëshimit dhe data e skadimit)
Fshirja e certifikatës rrënjë

Transferimi i imazheve

(1) Transferimi automatik
(2) Zgjedhja/transferimi i imazheve
*Zgjedhja e imazheve të dëshiruara për transferimin pas regjistrimit
*Mbështet transferimin me zgjedhjen e dosjeve
*Mbështet transferimin në grup të të gjitha imazheve në një kartë
(3) Transferimi me SET
*Transferimi i imazhit të shfaqur aktualisht me butonin SET (Cakto)
(4) Transferimi me nëntitull
* Në EOS Utility, përdoruesit mund të krijojnë dhe të ruajnë deri në 15 nëntituj të ndryshëm me 31 karaktere secili
* Një nëntitull i zgjedhur mund të shtohet te imazhi i fundit i regjistruar para një transferimi manual
* Nëntitujt e shtuar tek imazhet mund të kontrollohen duke vërejtur informacionet Exif, në komentet e përdoruesit.

Ritransferimi automatik i imazheve

Po

Transferim i imazheve specifik për median

Madhësia dhe tipi i imazheve për transferimin automatik mund
të specifikohen duke përdorur regjistrimin specifik të medias ose kur regjistroni
në formatin RAW dhe JPEG në të njëjtën kohë.
(1) Madhësia e skedarëve JPEG për transferimin: [Larger JPEG] (i madh) ose [Smaller JPEG] (i vogël)
(2) Madhësia e imazheve RAW për transferimin: [Larger RAW] (i madh) ose
[Smaller RAW] (i vogël)
(3) Imazhet RAW+JPEG për transferimin: [JPEG only] (vetëm JPEG), [RAW only] (vetëm RAW) ose
[RAW+JPEG]

Kontrolli i statusit të transferimit të imazheve

EOS UTILITY

Veçoria e çiftimit

Veçoria e çiftimit e EOS Utility zbulon dhe e lidh automatikisht TREX në një rrjet

Softueri i përputhshëm

EOS Utility
* Të gjitha veçoritë e disponueshme kur lidhet me USB janë po ashtu të disponueshme, përveç përditësimit të firmuerit

SERVERI WFT

Regjistrimi në largësi

(1) Kontrolli i kamerës - Parametrat e detajuar mund të konfigurohen për regjistrimin me Pamjen e drejtpërdrejtë, funksionet e fokusimit dhe të regjistrimit
(2) Kontrolli i thjeshtë - Mbështeten vetëm regjistrimi në Pamjen e drejtpërdrejtë dhe fokusimi
(3) Regjistrimi i fotografisë së palëvizshme - po
(4) Regjistrimi i videos - po
(5) Parametri i funksionit të Fokusit automatik (AF) - po
(6) Shfaqja e zmadhimit të imazhit në Pamjen e drejtpërdrejtë - po

Shikimi i imazhit

'(1) Formati i pamjes
- Miniaturat
- Shfaqja e imazhe + miniaturat
imazhet e zgjedhura mund të shkarkohen në kompjuter një nga një
(2) Përditësimi automatik i imazheve të shikuara - po
(3) Rileximi i imazheve RAW - shfaqen imazhet JPEG të integruara
(4) Rileximi i videove - po, MOV dhe MP4
(5) Butoni i shfletimit të imazheve - po
(6) Kutia e listës së zgjedhjes së dosjes - po

Aksesi i njëkohshëm

Në një kamerë mund të keni akses nga deri në tre kompjuterë në të njëjtën kohë

Numri i portës

Mund të ndryshohet

Gjuhët e mbështetura

Anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht, spanjisht, rusisht, kinezishte e thjeshtuar, koreanisht dhe japonisht

SMARTFONI

Pajisjet e përputhshme

Smartfoni ose tableti me aplikacionin Canon Camera Connect të instaluar
* Funksioni i NFC-së nuk mbështetet

Sistemet operative të përputhshme

iOS dhe Android (në varësi të specifikimeve të aplikacionit Canon Camera Connect)

Kontrolli në largësi

Funksionaliteti i plotë varet nga specifikimet e aplikacionit Canon Camera Connect

Lidhja e njëkohshme

1 kamerë

Metoda e lidhjes

(1) Duke përdorur smartfonin dhe kamerën drejtpërdrejtë
(2) Me aplikacionin Camera Connect, lidhuni te pika e aksesit ku është lidhur EOS-1D X Mark II me një rrjet LAN pa tela

Imazhet përkatëse

(1) JPEG
(2) RAW
(3) MP4 (MOV nuk mbështetet)

Opsionet e shikimit të imazheve

(1) Të gjitha imazhet
(2) Imazhet nga ditët e fundit
(3) Zgjidh sipas vlerësimit
(4) Diapazoni i numrit të skedarëve

REGJISTRIMI NË LIDHJE

Kamerat vartëse

Maks. 10 - Kombinimet e mëposhtme të pajisjeve janë të përputhshme: WFT-E8, WFT-E7 ver2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II dhe WFT-E2 II me kamerat EOS që mbështesin Regjistrimin në lidhje

Diapazoni i transmetimit

Rreth 100 m / 328 ft. nga kamera kryesore (kur fuqia e sinjalit
është e favorshme).

SINKRONIZIMI I KOHËS PA TELA

Sinkronizimi i kohës PA TELA

Koha e kamerës kryesore (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) caktohet për njësitë e EOS-1D X Mark II (deri në 10 njësi) të lidhura në rrjetin LAN pa tela
Marzhi i gabimit i parametrit me kamerën kryesore: maksimumi afro ±0,05 sek.

RRJETI LAN PA TELA

Përputhja me standardet

IEEE 802.11ac
IEEE 802.11n
IEEE 802.11a
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b

Modulimi

Modulimi OFDM (IEEE 802.11ac, n, a, g)
Modulimi DS-SS (IEEE 802.11b)

Diapazoni i transmetimit

Rreth 150 m / 492 ft.
Pa pengesa mes antenave transmetuese dhe marrëse dhe pa ndërhyrje të valëve të radios

Frekuenca e transmetimit

Kanali i frekuencës së versionit

(frekuenca qendrore)

WFT-E8 A
2412 - 2462 MHz 1 - 11 kanale
5180 - 5320 MHz 36 - 64 kanale
5745 - 5825 MHz 149 - 165 kanale
WFT-E8 B
2412 - 2472 MHz 1 - 13 kanale
5180 - 5700 MHz 36 - 140 kanale
WFT-E8 C
2412 - 2472 MHz 1 - 13 kanale
5180 - 5320 MHz 36 - 64 kanale
5745 - 5805 MHz 149 - 161 kanale
WFT-E8 D
2412 - 2462 MHz 1 - 11 kanale
5180 - 5825 MHz 36 - 165 kanale
WFT-E8 E
2412 - 2472 MHz 1 - 13 kanale
5180 - 5825 MHz 36 - 165 kanale

Metodat e konfigurimit të mbrojtur të Wi-Fi

(1) Metoda e shtypjes së butonit
(2) Metoda e kodit PIN

Metoda e lidhjes

Modaliteti i infrastrukturës, ad hoc, pikës së aksesit të kamerës

Shpejtësia e lidhjes (maks.)

IEEE 802.11ac: 433 Mbps
IEEE 802.11n: 150 Mbps
IEEE 802.11a: 54 Mbps
IEEE 802.11g: 54 Mbps
IEEE 802.11b: 11 Mbps

Shfaqja e fuqisë së sinjalit

Tregohet në një shkallë nga një deri në katër në panelin LCD të pasmë të kamerave, me një ikonë antene

Shfaqja e shpejtësisë së lidhjes

Tregohet në një shkallë nga një deri në 433 Mbps monitorin LCD të kamerës
(1 -433 Mbps) 1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54…433 Mbps

Kufizimet e lidhjes për sigurinë

Mbështet filtrimin e adresave SSID dhe MAC

Marrësi

Pika e aksesit të rrjetit LAN pa tela ose përshtatësi në përputhje me IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

RRJETI LAN ME TELA

Standard

Jo (i integruar në EOS-1D X Mark II)

PARAMETRAT E RRJETIT LAN

Parametrat

20 tipa të parametrave mund të caktohen dhe të regjistrohen në lidhje me transferimin e imazheve dhe me rrjetin me dhe pa tela, si dhe për lidhjet e smartfonit dhe të serverit FTP. 10 parametra mund të ruhen në një kartë memorie

Metodat e konfigurimit

Përdorimi i ekspertëve të lidhjes ose funksioneve të menysë në kamerë

Mesazhet e gabimeve

Një numër gabimi dhe mesazhi përkatës shfaqet në
monitorin LCD të kamerës

BLUETOOTH

PAJISJET E LIDHURA GPS

Pajisjet GPS të përputhshme

Të integruara në EOS-1DX Mark II

NDËRFAQJA

Lidhja e kamerës

Terminali i shtesës së sistemit

FURNIZIMI ME ENERGJI

Furnizimi me energji

Furnizohet nga kamera

Çelësi i energjisë

Asnjë

Veçoritë e kursimit të energjisë

Nëse keni caktuar [Enable] (Aktivizo) për opsionin [LAN power save] (Kursimi i energjisë në LAN), pajisja shkëputet
nga serveri FTP dhe rrjeti LAN pa tela caktohet në një gjendje gjumi
pas përfundimit të transferimit në FTP.

Shkrepjet e mundshme

LAN pa tel
1030 në temperaturë normale (+23°C/73°F)
900 në temperaturë të ulët (0°C/32°F)
* Me një LP-E19 plotësisht të karikuar
* Sipas kushteve të Camera & Imaging Products Association (CIPA) për testimin e kapacitetit të regjistrimit, kur përdorni transferimin automatik të imazheve me imazhet që janë afro 5 MB
* Mund të transferohen më pak imazhe nëse bie shpejtësia e transferimit të rrjetit LAN pa tela dhe për transferimin e imazheve pasuese nëpërmjet rrjetit LAN pa tela
* Nëse niveli i mbetur i baterisë bie nën 19%, imazhet e regjistruara nuk mund të transferohen ose të ruhen si kopje rezervë te një media e jashtme

SPECIFIKIMET FIZIKE

Materialet e Trupit

Aliazh magnezi dhe plastikë inxhinierike

Ngjyra

Gri

Përmasat (Gj x L x Th) në mm

Rreth 24,7 x 57 x 34,1

Pesha (vetëm trupi)

Rreth 38 g

Mjedisi i përdorimit

0 deri në +45 °C, 85% ose më pak lagështi

PRODUKTET E LIDHURA

Aksesorët

Çanta mbajtëse, kapaku i portës

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha të dhënat mbështeten në metodat e testimit standard të Canon me përjashtim ku tregohet ndryshe

Mund të ndryshohet pa paralajmërim