TIPI

Tipi

Aksesori i transferimit të imazheve i përputhshëm me rrjetin LAN pa tela IEEE 802.11ac/n/a/g/b

Kamerat e përputhshme

TREX

KOMUNIKIMI

Modaliteti FTP

FTP (Protokolli i transferimit të skedarëve)


FTPS (Protokolli i transferimit të skedarëve nëpërmjet SSL/TLS)

EOS Utility

Kontrolli i bazuar në EOS Utility për kamerat në një rrjet

Serveri WFT

Regjistrimi në largësi bazuar në shfletues dhe shkarkimi i imazheve/videove nëpërmjet një rrjeti

Smartfoni

Lidhja e smartfonit me anë të aplikacionit Canon Camera Connect

Regjistrimi në lidhje

Regjistrimi me aktivizimin pa tela me anë të kamerave vartëse të lidhura me një kamerë kryesore

TRANSFERIMI NË FTP

Sistemet operative të përputhshme

*Sistemi operativ duhet të bëjë të mundur që kompjuteri të konfigurohet si një server FTP paraprakisht.

Parametrat e certifikatës rrënjë

Leximi i certifikatës rrënjë nga një kartë


Kontrolli i informacioneve të certifikatës rrënjë (lëshuesi, burimi i lëshimit dhe data e skadimit)


Fshirja e certifikatës rrënjë

Transferimi i imazheve

(1) Transferimi automatik


(2) Zgjedhja/transferimi i imazheve


*Zgjedhja e imazheve të dëshiruara për transferimin pas regjistrimit


*Mbështet transferimin me zgjedhjen e dosjeve


*Mbështet transferimin në grup të të gjitha imazheve në një kartë


(3) Transferimi me SET


*Transferimi i imazhit të shfaqur aktualisht me butonin SET (Cakto)


(4) Transferimi me nëntitull


* Në EOS Utility, përdoruesit mund të krijojnë dhe të ruajnë deri në 15 nëntituj të ndryshëm me 31 karaktere secili


* Një nëntitull i zgjedhur mund të shtohet te imazhi i fundit i regjistruar para një transferimi manual


* Nëntitujt e shtuar tek imazhet mund të kontrollohen duke vërejtur informacionet Exif, në komentet e përdoruesit.

Ritransferimi automatik i imazheve

Po

Transferim i imazheve specifik për median

Madhësia dhe tipi i imazheve për transferimin automatik mund


të specifikohen duke përdorur regjistrimin specifik të medias ose kur regjistroni


në formatin RAW dhe JPEG në të njëjtën kohë.


(1) Madhësia e skedarëve JPEG për transferimin: [Larger JPEG] (i madh) ose [Smaller JPEG] (i vogël)


(2) Madhësia e imazheve RAW për transferimin: [Larger RAW] (i madh) ose


[Smaller RAW] (i vogël)


(3) Imazhet RAW+JPEG për transferimin: [JPEG only] (vetëm JPEG), [RAW only] (vetëm RAW) ose


[RAW+JPEG]

Kontrolli i statusit të transferimit të imazheve

Gjatë transferimit të imazheve:


Llamba <LAN> pulson për të treguar se transferimi i imazheve është


në vazhdim


Zgjedhja e elementit të menysë [Communication settings] (Parametrat e komunikimit) shfaq informacionet e mëposhtme në monitorin LCD të kamerës: metoda e lidhjes, shpejtësia e lidhjes, numri i skedarit për imazhin që po transferohet dhe numrin e imazheve të mbetura për t'u transferuar


Pas regjistrimit ose transferimit të imazheve:


Zgjedhja e [Sel.Image] (Zgjidh imazhin) në menynë [Image sel./transfer] (Zgjedhja/transferimi i imazheve) shfaq një ikonë pranë këndit lart majtas të imazhit që tregon statusin e imazhit: nuk është zgjedhur, transferimi në pritje, transferimi dështoi ose transferimi përfundoi

EOS UTILITY

Veçoria e çiftimit

Veçoria e çiftimit e EOS Utility zbulon dhe e lidh automatikisht TREX në një rrjet

Softueri i përputhshëm

EOS Utility


* Të gjitha veçoritë e disponueshme kur lidhet me USB janë po ashtu të disponueshme, përveç përditësimit të firmuerit

SERVERI WFT

Regjistrimi në largësi

(1) Kontrolli i kamerës - Parametrat e detajuar mund të konfigurohen për regjistrimin me Pamjen e drejtpërdrejtë, funksionet e fokusimit dhe të regjistrimit


(2) Kontrolli i thjeshtë - Mbështeten vetëm regjistrimi në Pamjen e drejtpërdrejtë dhe fokusimi


(3) Regjistrimi i fotografisë së palëvizshme - po


(4) Regjistrimi i videos - po


(5) Parametri i funksionit të Fokusit automatik (AF) - po


(6) Shfaqja e zmadhimit të imazhit në Pamjen e drejtpërdrejtë - po

Shikimi i imazhit

'(1) Formati i pamjes


- Miniaturat


- Shfaqja e imazhe + miniaturat


imazhet e zgjedhura mund të shkarkohen në kompjuter një nga një


(2) Përditësimi automatik i imazheve të shikuara - po


(3) Rileximi i imazheve RAW - shfaqen imazhet JPEG të integruara


(4) Rileximi i videove - po, MOV dhe MP4


(5) Butoni i shfletimit të imazheve - po


(6) Kutia e listës së zgjedhjes së dosjes - po

Aksesi i njëkohshëm

Në një kamerë mund të keni akses nga deri në tre kompjuterë në të njëjtën kohë

Numri i portës

Mund të ndryshohet

Gjuhët e mbështetura

Anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht, spanjisht, rusisht, kinezishte e thjeshtuar, koreanisht dhe japonisht

SMARTFONI

Pajisjet e përputhshme

Smartfoni ose tableti me aplikacionin Canon Camera Connect të instaluar


* Funksioni i NFC-së nuk mbështetet

Sistemet operative të përputhshme

iOS dhe Android (në varësi të specifikimeve të aplikacionit Canon Camera Connect)

Kontrolli në largësi

Funksionaliteti i plotë varet nga specifikimet e aplikacionit Canon Camera Connect

Lidhja e njëkohshme

1 kamerë

Metoda e lidhjes

(1) Duke përdorur smartfonin dhe kamerën drejtpërdrejtë


(2) Me aplikacionin Camera Connect, lidhuni te pika e aksesit ku është lidhur EOS-1D X Mark II me një rrjet LAN pa tela

Imazhet përkatëse

(1) JPEG


(2) RAW


(3) MP4 (MOV nuk mbështetet)

Opsionet e shikimit të imazheve

(1) Të gjitha imazhet


(2) Imazhet nga ditët e fundit


(3) Zgjidh sipas vlerësimit


(4) Diapazoni i numrit të skedarëve

REGJISTRIMI NË LIDHJE

Kamerat vartëse

Maks. 10 - Kombinimet e mëposhtme të pajisjeve janë të përputhshme: WFT-E8, WFT-E7 ver2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II dhe WFT-E2 II me kamerat EOS që mbështesin Regjistrimin në lidhje

Diapazoni i transmetimit

Rreth 100 m / 328 ft. nga kamera kryesore (kur fuqia e sinjalit


është e favorshme).

SINKRONIZIMI I KOHËS PA TELA

Sinkronizimi i kohës PA TELA

Koha e kamerës kryesore (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) caktohet për njësitë e EOS-1D X Mark II (deri në 10 njësi) të lidhura në rrjetin LAN pa tela


Marzhi i gabimit i parametrit me kamerën kryesore: maksimumi afro ±0,05 sek.

RRJETI LAN PA TELA

Përputhja me standardet

IEEE 802.11ac


IEEE 802.11n


IEEE 802.11a


IEEE 802.11g


IEEE 802.11b

Modulimi

Modulimi OFDM (IEEE 802.11ac, n, a, g)


Modulimi DS-SS (IEEE 802.11b)

Diapazoni i transmetimit

Rreth 150 m / 492 ft.


Pa pengesa mes antenave transmetuese dhe marrëse dhe pa ndërhyrje të valëve të radios

Frekuenca e transmetimit

Kanali i frekuencës së versionit

(frekuenca qendrore)

WFT-E8 A


2412 - 2462 MHz 1 - 11 kanale


5180 - 5320 MHz 36 - 64 kanale


5745 - 5825 MHz 149 - 165 kanale


WFT-E8 B


2412 - 2472 MHz 1 - 13 kanale


5180 - 5700 MHz 36 - 140 kanale


WFT-E8 C


2412 - 2472 MHz 1 - 13 kanale


5180 - 5320 MHz 36 - 64 kanale


5745 - 5805 MHz 149 - 161 kanale


WFT-E8 D


2412 - 2462 MHz 1 - 11 kanale


5180 - 5825 MHz 36 - 165 kanale


WFT-E8 E


2412 - 2472 MHz 1 - 13 kanale


5180 - 5825 MHz 36 - 165 kanale

Metodat e konfigurimit të mbrojtur të Wi-Fi

(1) Metoda e shtypjes së butonit


(2) Metoda e kodit PIN

Metoda e lidhjes

Modaliteti i infrastrukturës, ad hoc, pikës së aksesit të kamerës

Shpejtësia e lidhjes (maks.)

IEEE 802.11ac: 433 Mbps


IEEE 802.11n: 150 Mbps


IEEE 802.11a: 54 Mbps


IEEE 802.11g: 54 Mbps


IEEE 802.11b: 11 Mbps

Shfaqja e fuqisë së sinjalit

Tregohet në një shkallë nga një deri në katër në panelin LCD të pasmë të kamerave, me një ikonë antene

Shfaqja e shpejtësisë së lidhjes

Tregohet në një shkallë nga një deri në 433 Mbps monitorin LCD të kamerës


(1 -433 Mbps) 1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54…433 Mbps

Kufizimet e lidhjes për sigurinë

Mbështet filtrimin e adresave SSID dhe MAC

Marrësi

Pika e aksesit të rrjetit LAN pa tela ose përshtatësi në përputhje me IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

RRJETI LAN ME TELA

Standard

Jo (i integruar në EOS-1D X Mark II)

PARAMETRAT E RRJETIT LAN

Parametrat

20 tipa të parametrave mund të caktohen dhe të regjistrohen në lidhje me transferimin e imazheve dhe me rrjetin me dhe pa tela, si dhe për lidhjet e smartfonit dhe të serverit FTP. 10 parametra mund të ruhen në një kartë memorie

Metodat e konfigurimit

Përdorimi i ekspertëve të lidhjes ose funksioneve të menysë në kamerë

Mesazhet e gabimeve

Një numër gabimi dhe mesazhi përkatës shfaqet në


monitorin LCD të kamerës

BLUETOOTH

PAJISJET E LIDHURA GPS

Pajisjet GPS të përputhshme

Të integruara në EOS-1DX Mark II

NDËRFAQJA

Lidhja e kamerës

Terminali i shtesës së sistemit

FURNIZIMI ME ENERGJI

Furnizimi me energji

Furnizohet nga kamera

Çelësi i energjisë

Asnjë

Veçoritë e kursimit të energjisë

Nëse keni caktuar [Enable] (Aktivizo) për opsionin [LAN power save] (Kursimi i energjisë në LAN), pajisja shkëputet


nga serveri FTP dhe rrjeti LAN pa tela caktohet në një gjendje gjumi


pas përfundimit të transferimit në FTP.

Shkrepjet e mundshme

LAN pa tel


1030 në temperaturë normale (+23°C/73°F)


900 në temperaturë të ulët (0°C/32°F)


* Me një LP-E19 plotësisht të karikuar


* Sipas kushteve të Camera & Imaging Products Association (CIPA) për testimin e kapacitetit të regjistrimit, kur përdorni transferimin automatik të imazheve me imazhet që janë afro 5 MB


* Mund të transferohen më pak imazhe nëse bie shpejtësia e transferimit të rrjetit LAN pa tela dhe për transferimin e imazheve pasuese nëpërmjet rrjetit LAN pa tela


* Nëse niveli i mbetur i baterisë bie nën 19%, imazhet e regjistruara nuk mund të transferohen ose të ruhen si kopje rezervë te një media e jashtme

SPECIFIKIMET FIZIKE

Materialet e Trupit

Aliazh magnezi dhe plastikë inxhinierike

Ngjyra

Gri

Përmasat (Gj x L x Th) në mm

Rreth 24,7 x 57 x 34,1

Pesha (vetëm trupi)

Rreth 38 g

Mjedisi i përdorimit

0 deri në +45 °C, 85% ose më pak lagështi

PRODUKTET E LIDHURA

Aksesorët

Çanta mbajtëse, kapaku i portës

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha të dhënat mbështeten në metodat e testimit standard të Canon me përjashtim ku tregohet ndryshe

Mund të ndryshohet pa paralajmërim

Të gjitha të dhënat mbështeten në metodat e testimit standard të Canon me përjashtim ku tregohet ndryshe

Mund të ndryshohet pa paralajmërim