Canon RC-V100 Specifikimet

SPECIFIKIME TË NDËRTIMIT

Modeli

Telekomandë me Kabëll

Voltazhi i Furnizimit

DC 5.0V - 6.0V

Burimi i Energjisë

Me kamera

Konsumi i energjisë

0.25W (Maks)

Lidhjet e disponueshme

Konektor TELEKOMANDA A (xhek mini stereo 3.5mm). Konektor USB (mini-B për shërbime dhe përditësime)

Gjatësia e Kabllit

5 M

Përmasat (Gj x Th x L)

89 x 224 x 65mm (3.5 x 8.8 x 2.6 inç)

Pesha

Rreth 630g (1.4lb)

Intervali i temperaturës së punës

0°C to +40°C (32°F deri në 104°F)

OPSIONET E KONTROLLIT*

Energjia e Kamerës

Ndezur/Fikur

Funksioni i Regjistrimit

Fillo/Ndalo

Rishikim i REC

Kur Kamera është në metodën MEDIA

Shirita me ngjyra

Ndezur/Fikur kur zgjidhen SHIRITATA

Ekrani Ndezur

Zgjidh

Anulo

Zgjidh

Menu

Përdor Menunë e Kamerës

Butonat VENDOS lart/poshtë/majtas dhe djathtas

Kontroll Meny

Butoni AKTIV

Parandalon përdorimin aksidental, në varësi të metodës

Butoni i Caktimit (1 - 4)

Vendos/Zgjidh funksionet e personalizuara nga kamera

Zgjedhja/Përdorimi i Filtrit ND

C300/C300PL/C500/C500PL

PJERRËSIA

Pjerrësi Auto/Pika e Pjerrësisë/Animi i pjerrësisë

Niveli i Gamës të Zezë

Vendos

Balanca e Bardhësisë (BB)

AUTO/BB A, BB B/BB Vendos/BB Paravendos

Kryesor i zi

Vendos

Niveli i Mprehtësisë

Vendos

Fokusi

Zgjidh AF/Rregullo Fokusin Manual

Zmadhimi

Përdorimi i Zmadhimit

Irida

Iridë Automatike/Rregullim manual i iridës

Piedestal Master

Vendos

Shkrehësi

Zgjidh Shkrehësin/Rregullo shpejtësinë e shkrehësit

ISO/Përforcimi

Zgjidh Përforcimi Automatik/Përforcim Manual/Zgjidh ISO

Parametrat e Personalizuara të Figurës

Zgjidh

Kamerat e Mbështetura

Shiko specifikimet individuale të Kamerës¹

Mohimi i përgjegjësisë

*Funksionet e disponueshme ndryshojnë sipas modelit dhe parametrave të kamerës

Shënimi në fund të faqes

¹ Mund të kërkohet përditësimi i firmuerit të kamerës