Canon F-789SGA Specifikimet

EKRANI

Shifrat

Deri në 18 shifra

Lloji

Makinë llogaritëse me ekran shkencor për studime me material të ricikluar & kundër bakterieve

Ekran me Kënd

No

Ekrani i shenjës së komandës së llogaritjes

No

Treguesi i Baterisë

Po

Shenja e Ndarjes me Presje

Po

Madhësia e Ekranit të Shfaqjes

61 x 25 mm

Madhësia e Shifrave të Ekranit

96 x 31 pikë (shenjat në një rresht: 15)

FUNKSIONET

Funksioni i biznesit

No

Funksioni i Taksave

No

Konvertimi i Monedhës

No

Rishiko dhe korrigjo

No

Funksioni fut dhe fshi

No

Funksioni i rimarrjes së llogaritjes

No

Funksioni PC

No

Funksioni dërgimi i rezultatit

No

Llogaritje e Konstantes

Po, deri në 79

Calendar/Clock

No

Zgjedhja Dhjetore

Po

Rrumbullakimi

Po

Shuma Gjithsej

Po

Numërues elementesh

Po

Butona me Rrëshqitje

Po, 2 taste me rrëshqitje

Funksioni i ndryshimit

No

Funksioni i faturës

No

Ora botërore

No

Zile

No

Matësi me zbritje

No

Kalendar

No

Funksion bio-ritmik

No

Konvertimi Metrik

Po

TASTIERA

Forma e tastierës

Normal

Përqindja

% +/-

Tast i madh i shënimit të printimit

No

Butoni/butonët O

0

Pjesa e sipërme e butonave

Plastikë me kupolë metalike

Butoni i kthimit pas (RV)

No

Butoni Shift

Po

Rrënja katrore

Po

Butoni Shuma Gjithsej

No

Butoni i Ndryshimit të Shenjës

No

Butona Gjithsej

No

Butona nëntotali

No

Butoni jo i shtimit

#No

Rritja ose pakësimi

No

Tastet e fshirjes

[ON/CA], [CE/C], [CLR] (Kujtesë, Modaliteti, Të gjitha)

Funksioni i kyçjes së tasteve

No

KARAKTERISTIKAT

Adding Machine Logic

No

Mbulesa

Po

Fusha e gomës jorrëshqitëse

No

Hapësira e shenjës dalluese

No

Fikje automatike

Po - 7 minuta

Ekran/Printim me shumë gjuhë

No

Çelës të Rrëshqitjes/Zgjedhës

Çelësi kryesor i NDEZJES/FIKJES

Mbajtësi i Letrës

No

TJETËR

Kujtesa

Ruajtja e kujtesës, Rikthimi i kujtesës

Burimi i Energjisë

Burim i dyfishtë diellore & bateri

Bateria

CR2032 x 1

Madhësia e trupit (Gj x Th x L)

171 x 86 x 17,3 mm (me mbulesë)

Ngjyra e Trupit

Spërkatje e argjendtë

Pesha

120g me mbulesë

Informacioni i Ambalazhimit

Kuti e dyfishtë, Manuali përmban 21 gjuhë

Sistemi i përdorimit

N/A

Lidhja

N/A

Priza për mbrojtje nga kopjimi

N/A

LSI

N/A

KOMENTE

Komente

Disa pjesë plastike janë prodhuar nga materiali i ricikluar i Canon