Canon F-718SGA Specifikimet

EKRANI

Numra

Deri në 18 shifra

Viza

Metoda e përdorimit të makinës llogaritëse me dy mënyra (mënyra me rreshta ose matematikore)

Madhësia e ekranit

86 (Gj) x 21 (Gj) mm

Madhësia e karaktereve në ekran

Dot matrix 96 x 31 pika (shfaqja e numrave në një rresht: 15)

LLOGARITJE TË PËRGJITHSHME

Llogaritje trigonometrike

Po

Njësi këndesh

Po (DEG, RAD, GRAD)

LLOGARITJE LOGJIKE

Binare, Oktale, Decimale, Heksadecimale

Jo

Konvertime të koordinatave

Po (Drejtkëndësh <-> Polar)

Faktorë, kombinime, permutacione

Po

Fraksione

Po

KONSTANTE FIZIKE

Numra të rastësishëm

Po

Llogaritje statistikash

Po

Nga fraksione në decimale

Po

TË TJERA

Funksione totali

264

KARAKTERISTIKAT

Mbulesë

Mbulesë e fortë mbrojtëse

Fikje automatike

Po (pas 7 minutash)

SPECIFIKIMET

Memorja

17 Kujtesa Ruajtje & Rikthimi

Burimi i energjisë

Diellore & Bateri

Bateritë

CR2032 x 1 (E zëvendësueshme)

Madhësia e trupit

168 x 80 x 14,5mm

Ngjyra e trupit

I zi

LSI

Pesha

140g

Informacion për paketimin

DBL = Ngritje me Kartë të Dyfishtë