Canon F-502G Specifikimet

EKRANI

Numra

Ekrani me 10 shifra plus 2 shifra të fuqisë

Viza

LCD me 1 rresht

Madhësia e ekranit

55 x 15 mm

Madhësia e karaktereve në ekran

10,04 mm

FUNKSIONET

Llogaritje të përgjithshme

15 nivele kllapash

Llogaritje trigonometrike

Po

Njësi këndesh

Po (DEG, RAD, GRAD)

Binare, Oktale, Decimale, Heksadecimale

Po (DEC, BIN, OCT, HEX)

Konvertime të koordinatave

Po (Drejtkëndësh <-> Polar)

Faktorë, kombinime, permutacione

Po

Fraksione

Po

Komplekse

Po

Numra të rastësishëm

Po

Llogaritje statistikash

Po

Nga fraksione në decimale

Po

Të tjera

π (Pi)

Funksione totali

140

KARAKTERISTIKAT

Mbulesë

Mbulesë e fortë mbrojtëse

Fikje automatike

Po (pas 7 minutash)

SPECIFIKIMET

Memorja

Një (2 butona: M+, MR)

Burimi i energjisë

Bateria

Bateritë

CR2032

Madhësia e trupit

145 x 83,5 x 20,3 mm (me kapak) / 142 x 79 x 15,25 mm (vetëm pajisja)

Ngjyra e trupit

Gri e errët

Pesha

128g (me kapak) / 86,5g (vetëm pajisja)

Informacion për paketimin

DBL = Pllakë e dyfishtë

SHËNIME