Canon AS-2400 Specifikimet

EKRANI

Shifrat

14

Lloji

Tavolinë

Ekran me Kënd

Panel ekrani LCD i rregullueshëm (me 2 nivele)

Ekrani i shenjës së komandës së llogaritjes

---

Shenja e Ndarjes me Presje

Ndarës i të mijërave

Madhësia e Ekranit të Shfaqjes

91,5 x 23,8mm

Madhësia e Shifrave të Ekranit

18,5 x 5,13 mm

FUNKSIONET

Llogaritja e Konstantës

Po

Zgjedhës decimal

Po (+, 4, 3, 2, 0, F)

Rrumbullakosës

Po (Lart, 5/4, Poshtë)

Total i përgjithshëm

Po

Butona me Rrëshqitje

Po

Funksion ndryshimi

---

TASTIERA

Përqindja

% +/-

Butoni/butonët O

0, 00

Pjesa e sipërme e butonave

Plastik

Butoni i kthimit pas (RV)

Po

Butoni Shift

Po

Rrënja katrore

Po

Buton për GT

Po

Buton për ndryshim të shenjës

Po

Buton Gjithsej

Po

Buton mos shto

#

Buton për Mark-up or Mark-down

Ngritje çmimi

KARAKTERISTIKAT

Fikje automatike

Po (7 minuta)

Çelësa/Zgjedhës anash

Rrumbullakosje/Dhjetore

SPECIFIKIMET

Kujtesa

Po (M+, M-, RM/CM)

Burimi i Energjisë

Energji e dyfishtë

Bateria

LR44 x 1 copë

Madhësia e trupit (Gj x Th x L)

198 x 140 x 34mm

Ngjyra e Trupit

Gri e errët

Pesha

212g

Informacioni i Ambalazhimit

HB (Kuti që mund të varet)

PAJISJET SHTESË

SHËNIME