Canon 10x30 IS II Specifikimet

KARAKTERISTIKAT OPTIKE

Tipi i dylbive

Prizmi

Zmadhimi

10 x

Diametri efektive i lentes së objektivit

30mm

Madhësia e filtrit

-

Fushëpamja Reale

Fushëpamja e Dukshme

55,3°¹

Fusha e shikimit në 1000 m

105m

KONSTRUKTI OPTIK

Konstrukti i lentes së objektivit

2 elemente në 1 grup

Konstrukti i lentes së okularit

5 elemente në 4 grupe

Lente UD

-

Rrafshues Dyfushorë

Po

Diametri i pupilës në dalje

3,0mm

Distanca e syrit nga lentja

14,5mm

Tipi i prizmit

Prizmi Porro II

Veshja e lentes

Veshja Super Spectra

FOKUSIMI DHE KORRIGJIMI DIOPTRIK

Sistemi i fokusimit

Lëvizja e lentes së objektivit

Metoda e fokusimit

Fokusimi manual

Metoda e korrigjimit dioptrik

Unaza e korrigjimit dioptrik

Gama e korrigjimit dioptrik

+/- 3.0m-1 (dioptria)

Distanca më e vogël e fokusimit

4,2m

STABILIZUESI I IMAZHIT

Sistemi i Stabilizuesit të imazhit

Prizmi me kënd të ndryshueshëm

Këndi i korrigjimit

+/- 1.0°

Sistemi i zbulimit të dridhjeve

2 sensorë xhiroskopi

Aktivizimi i Stabilizuesit të imazhit

Çelësi i butonit me shtypje

Burimi i energjisë

2 bateri AA

Jeta e baterisë

+25°C: afro 9 orë
-10°C: afro 1 orë (me bateri alkaline)¹

Treguesi i nivelit të baterisë

Po (LED)

SPEFICIKIMET FIZIKE

Rezistencë Uji

-

Veshja e gomës

Po

Kushtet e përdorimit

-10°C deri në 45°C, lagështia 90%

Gjerësia

127mm

Lartësia

150mm

Thellësia

70mm

Pesha (pa bateri)

600g

Shënimi në fund të faqes

¹ Fusha e dukshme e shikimit bazuar në standardin ISO 14132-1:2002

¹ Bazuar në standardet e testimit të Canon