Kontaktet e Canon në Gana | Ghana

Gjeni detajet e kontakteve të zyrës tonë lokale të Canon në shtetin në të cilin po kërkoni.

Ghana

Company

Protech

Address

Graphic Road
P.O. Box  5216
Accra

Telephone

+233 21 682238

Fax

+233 21 682244

Email

adminprotech@japanmotors.com

Company type

Distributor

Activities

 

Consumer productsCompany

Oman Fofor

Address

Graphic Road
P.O. Box  5216
Accra

Telephone

+233 21 682240

Fax

+233 21 682244

Email

vbaitie@omanfofor.com

Website

Company type

Distributor

Activities

CBS Products, Copiers, large format printers, document management scanners, software.

Company

Canon South Africa (Pty) Ltd

Address

Canon South Africa
P.O. Box 68497
Highveld Park 0169

Physical Address

Canon South Africa (Pty) Ltd
1st Floor, Block C Southdowns Office Park Karee Street (off John Voster) Southdowns Centurion

Telephone

+27 12 675 4900

Fax

+27 12 675 4954

Email

contact@canon.co.za

Website

www.canon.co.za

Company type

Distributor

Activities

Photo, Video, Digital Camera, Calculator, Printers, Fax, Copiers

spacer
					image