Inclusivity at Canon

Gjithëpërfshirja në Canon

Kërkoni në pozicionet tona të punës

Të fortë. Të respektueshëm. Së bashku.

Ne mendojmë se punonjësit tanë duhet të reflektojnë larminë dhe kompleksitetin e shoqërisë së cilës i shërbejmë. Me 15,000 punonjës në Evropë dhe 182,000 në gjithë botën, do të takoni njerëz me bagazhe të ndryshme.

Canon dhe Kyosei

Filozofia Kyosei e Canon përçon ambicien tonë për t'i ndihmuar të gjithë njerëzit pavarësisht racës, fesë apo kulturës që të jetojnë dhe punojnë së bashku për të mirën e përbashkët. Anketat e rregullta "Your Voice" nga Canon na tregojnë historinë e një trupe punonjësish të motivuar dhe të larmishme që vlerëson thellësisht barazinë, qëndrueshmërinë dhe të ardhmen.

Canon and Kyosei

Realizimi i një vizioni gjithëpërfshirës për njerëzit

"Larmia dhe gjithëpërfshirja janë thelb i filozofisë sonë dhe ne synojmë ta sjellim këtë në jetë përmes grupeve aktive të burimeve të punonjësve, një kalendar festimesh dhe përfaqësues të dedikuar të gjithëpërfshirjes" - thotë Caroline Price, zv/kryetare e lartë e burimeve njerëzore. "Kjo na ndihmon të pasqyrojmë larminë e klientëve dhe të bizneseve tona, si dhe siguron që të jemi një vend gjithëpërfshirës për të punuar."

Realising an Inclusive People Vision

Zgjerimi i zotimeve tona…

Larmia dhe gjithëpërfshirja janë të integruara në propozimin tonë për vlerën e punonjësit (EVP) dhe përfaqësohen në të gjithë ciklin e plotë të shërbimit të punonjësve tanë nga rekrutimi deri në daljen në pension. Përmes këtyre zotimeve të larmi-gjithëpërfshirjes ne jemi duke krijuar një organizatë më gjithëpërfshirëse ku gjithkush mund të ndihet i respektuar dhe i vlerësuar.

Mësoni më shumë për mbështetjen tonë këtu

EXPANDING OUR COMMITMENTS

…dhe aspirojmë të bëjmë më shumë

Që në fazat tona të rekrutimit, zhvillimit të talenteve dhe menaxhimit ne synojmë të caktojmë, zhvillojmë dhe shpërblejmë personin më të mirë për çdo rol, nga asistentët dhe praktikantët deri në krye në postet e larta drejtuese.

Team members with hands in circle_GettyImages-837737106

Më shumë rreth Canon

Larmia, barazia dhe gjithëpërfshirja janë gjithashtu shtyllat kryesore të agjendës dhe vlerave tona të përgjegjësisë shoqërore të korporatës (CSR). Ne synojmë të ofrojmë mundësitë për rritje, mësim dhe zhvillim që do të mbështesin punën tonë për të krijuar risi shkencore dhe teknologjike, dhe për të ndihmuar në realizimin e një shoqërie ku gjithkush mund të luajë një rol aktiv.

Search our latest jobs

Pozicionet tona më të fundit, lëvizja juaj e ardhshme

Ejani dhe shikoni se ku e keni vendin


Shikoni rolet tona