Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Menaxhimi i fushatës

Fitoni biznese të reja duke krijuar fushata të fuqishme në shumë kanale

Pa mjetet e duhura, fushatat me materiale multimediale të ndërthurura mund të jenë jo efektive ose të shkëputura.

Nëse teknologjia juaj nuk ju lejon të monitoroni reagimet për fushatat, si mund ta përmirësoni marketingun në të ardhmen?

Përfitimet e mjeteve të Menaxhimit të fushatës

Benefits Benefits

Zhvilloni fushata koherente

Komunikoni në mënyrë uniforme në kanalet dixhitale dhe të printimit

Benefits Benefits

Bëjeni më objektiv marketingun tuaj

Shpërndani mesazhe të personalizuara, të përshtatshme dhe në kohë

Benefits Benefits

Përmirësoni procesin e mbajtjes së klientëve

Merrni njohuri për preferencat e klientëve dhe zakonet e tyre të blerjes

Benefits Benefits

Zvogëloni kostot e fushatës

Kurseni para dhe kohë me automatizimin e detyrave rutinë

Dallohuni nga të tjerët për të qenë një hap përpara

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Media e ndërthurur tani është një pjesë e rëndësishme e ofertave tona të shërbimit dhe fushatat tona janë më të matshme.

Remo Martin

Drejtori Ekzekutiv, Rohner Spiller

Sfida

Një kompani tregtare printimi me qendër në Zvicër, Rohner Spiller kërkonte të tërhiqte më shumë biznese duke eksploruar mundësi të reja në marketingun dixhital. Sidoqoftë, kompania nuk kishte njohuritë ose ekspertizën e duhur brenda kompanisë për të krijuar fushata me materiale multimediale të ndërthurura.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Zgjidhja

Ne i ofruam ekipit të kompanisë Rohner Spiller një trajnim të zgjeruar treditor për marketingun me median e ndërthurur, i cili e ndihmoi kompaninë të vendoste për një zgjidhje që përfshinte softuerin DirectSmile.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Përfitimet

Me ndihmën tonë, Rohner Spiller solli një markë të suksesshme të marketingut dixhital që e ka forcuar kompaninë në tërësi. Përveç zgjerimit të bazës së klientëve të saj, kjo aftësi e re e materialeve multimediale të ndërthurura solli një rritje prej 20% në vëllimet e printimeve dhe efikasitet në të gjithë organizatën.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Të ndihmosh një biznes të modernizohet

Canon helped a business to modernise with an Invoice Processing system
Falë zgjidhjes së shpejtë, pa gabime të Canon, kemi arritur të thjeshtojmë procesin e faturimit.

Ján Lipták

Drejtor Finance, DB Schenker Republika Çeke

Sfida

Pas vitesh zgjerimi, ofruesi ndërkombëtar lider në logjistikë DB Schenker i Republikës Çeke (CR) pa një rritje të madhe në numrin e faturave që po merrte. Për të kapërcyer vështirësinë administrative që shkaktonte kjo, kompania i vendosi vetes një detyrë: të modernizonte procesin e saj manual të faturimit.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Zgjidhja

Ne ndihmuam DB Schenker CR duke i ofruar një shërbim përpunimi faturash të përcjellë jashtë nga fillimi në fund të bazuar në Qendrën e Dërgesave të Canon në Pragë. Rezultati ishte një sistem më i shpejtë, më i efektshëm duke përdorur metoda pune të efektshme dhe fotografim, vlerësim dhe përputhje të dhënash fature të automatizuara.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Dobitë

Ne përgjysmuam kohën që duhej për të përpunuar faturat duke i dhënë mundësi DB Schenker CR të përpunonte të gjitha faturat hyrëse brenda 24 orësh. Zgjidhja jonë i dha gjithashtu mundësi kompanisë të ripoziciononte pesë prej stafit të Llogari të Pagueshme e cila çoi në përmirësime operacionale të mëtejshme.

Canon halved the time taken to process invoices

Një mjeshtëri në administrimin e printimit

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Kemi reduktuar koston totale të zotërimit me 37% duke i dhënë mundësi vetes të investojmë përsëri në mësim dhe mësimdhënie.

Gary Horne

Nëndrejtor, Financë dhe Operacion, Instituti Colchester

Sfida

Instituti Colchester, një nga kolegjet më të mëdha të arsimit të mëtejshëm në Mbretërinë e Bashkuar, donte të pakësonte shpenzimet e tepërta duke e bërë të efektshme flotën e printimit në 10 pika të ndryshme. Përveçse ishte vjetruar dhe i paefektshëm, shërbimi i keqadministruar i printimit që kishte nuk i jepte institutit shikueshmëri të mjaftueshme për të kontrolluar zakonet e tij të printimit.

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites

Zgjidhja

Zëvendësuam 450 pajisje me 100 pajisje multifunksionale Canon dhe përdorëm softuerin uniFLOW për të bërë të mundur printimin nga pajisjet portative dhe për ta bërë të sigurt printimin. Canon tani merret me administrimin e pajisjeve dhe pjesëve të konsumit dhe përdor monitorim në kohë reale për t'u siguruar që infrastruktura të jetë plotësisht e optimizuar.

Canon now handles the colleges device, fleet and consumables management

Dobitë

Zgjidhja jonë i dha mundësi Institutit të kursente 100 000 £ në 18 muajt e parë duke ulur kostot e zotërimit dhe duke përdorur analitika printimi për të pakësuar përdorimin e letrës me 25%. Përveçse i dha mundësi Institutit të investonte përsëri në shërbimet kryesore, ne ndihmuam gjithashtu në përmirësimin e eksperiencës së studentëve duke ofruar printim më të shpejtë, më të lehtë.

Canon reduced the colleges ownership costs and used print analytics to cut paper usage

Përsosmëri nëpërmjet novacionit

Equipped with a superior production workflow and with a superior partner in Canon
Tani jemi të pajisur me një fluks pune superior në prodhim dhe me një partner superior si Canon.

Andy Halasz

Administratori, Replay Studio

Sfida

Një ofrues belg i shërbimeve të printimit i njohur për novacionet e tij, Replay Studio kërkonte që të forconte pozicionin e tij në tregun e grafikave promocionale të karakterizuar nga një ritëm i shpejtë. Sidoqoftë, teknologjia e tij nuk ofronte shpejtësinë, cilësinë ose elasticitetin që kërkonte, dhe nuk e lejonte të printonte në materiale më të trasha për ambiente të jashtme.

Equipped with a superior production workflow and with a superior partner in Canon

Zgjidhja

Me këshillën tonë, kompania investoi në një printer Océ Arizona 550 të formatit të gjerë, si dhe në një Océ ColorWave 650 për posterë dhe një Canon imagePRESS për punë të formatit të ngushtë. Për shkak të gamës së gjerë të printimeve të kompanisë, ne përgatitëm po ashtu një proces pune të menaxhuar për ngjyrat për të siguruar një rezultat uniform në çdo pajisje.

Wide format Océ Arizona 550, Océ ColorWave 650 for posters, Canon imagePRESS for narrow format work.

Përfitimet

Ky sistem më i shpejtë dhe më efikas i ka përgjysmuar kostot e prodhimit dhe kohët e realizimit, ndërkohë që ka përmirësuar cilësinë e printimit dhe kapacitetin e kompanisë për të printuar në materiale më të trasha. Kjo e forcoi pozicionin e Replay Studio në vijën e parë të tregut për printimet dixhitale të formatit të gjerë dhe solli një rritje me 27% në xhiron e kompanisë në 4 vite.

Faster, more efficient system halved production costs and turnaround times

Zbuloni se si zgjidhjet tona të marketingut me materiale multimediale të ndërthurura mund t'ju ndihmojnë të arrini suksesin


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksionon

Dallohuni nga të tjerët dhe fitoni klientët me mjetet tona të fuqishme të Menaxhimit të fushatës.
  • Canon
  • ...
  • Menaxhimi i fushatës