Win new business by building powerful multi-channel campaigns

Menaxhimi i fushatës

Fitoni biznese të reja duke krijuar fushata të fuqishme në shumë kanale

Pa mjetet e duhura, fushatat me materiale multimediale të ndërthurura mund të jenë jo efektive ose të shkëputura.

Nëse teknologjia juaj nuk ju lejon të monitoroni reagimet për fushatat, si mund ta përmirësoni marketingun në të ardhmen?

Përfitimet e mjeteve të Menaxhimit të fushatës

Benefits Benefits

Zhvilloni fushata koherente

Komunikoni në mënyrë uniforme në kanalet dixhitale dhe të printimit

Benefits Benefits

Bëjeni më objektiv marketingun tuaj

Shpërndani mesazhe të personalizuara, të përshtatshme dhe në kohë

Benefits Benefits

Përmirësoni procesin e mbajtjes së klientëve

Merrni njohuri për preferencat e klientëve dhe zakonet e tyre të blerjes

Benefits Benefits

Zvogëloni kostot e fushatës

Kurseni para dhe kohë me automatizimin e detyrave rutinë

Dallohuni nga të tjerët për të qenë një hap përpara

Cross-media is now a big part of our service offering and our campaigns are more measurable
Media e ndërthurur tani është një pjesë e rëndësishme e ofertave tona të shërbimit dhe fushatat tona janë më të matshme.

Remo Martin

Drejtori Ekzekutiv, Rohner Spiller

Sfida

Një kompani tregtare printimi me qendër në Zvicër, Rohner Spiller kërkonte të tërhiqte më shumë biznese duke eksploruar mundësi të reja në marketingun dixhital. Sidoqoftë, kompania nuk kishte njohuritë ose ekspertizën e duhur brenda kompanisë për të krijuar fushata me materiale multimediale të ndërthurura.

We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.
We provided the Rohner Spiller team a comprehensive three-day training on cross-media marketing.

Zgjidhja

Ne i ofruam ekipit të kompanisë Rohner Spiller një trajnim të zgjeruar treditor për marketingun me median e ndërthurur, i cili e ndihmoi kompaninë të vendoste për një zgjidhje që përfshinte softuerin DirectSmile.

Përfitimet

Me ndihmën tonë, Rohner Spiller solli një markë të suksesshme të marketingut dixhital që e ka forcuar kompaninë në tërësi. Përveç zgjerimit të bazës së klientëve të saj, kjo aftësi e re e materialeve multimediale të ndërthurura solli një rritje prej 20% në vëllimet e printimeve dhe efikasitet në të gjithë organizatën.

With our help, Rohner Spiller established a flourishing digital marketing brand that has strengthened the company as a whole.

Zbuloni se si zgjidhjet tona të marketingut me materiale multimediale të ndërthurura mund t'ju ndihmojnë të arrini suksesin


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksionon

Dallohuni nga të tjerët dhe fitoni klientët me mjetet tona të fuqishme të Menaxhimit të fushatës.