PosterArtist
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Printer

Printerët e mbështetur

iB4100 series, MB2100 series, MB2700 series, MB5100 series, MB5400 series
E410 series, E470 series, MG3000 series
TS5000 series, TS6000 series, TS8000 series, TS9000 series
iB4000 series, MB2000 series, MB2300 series, MB5000 series, MB5300 series
PRO-1, PRO-10, PRO-100, PRO-10S, PRO-100S

Sistemi operativ i mbështetur

Sistemi i përdorimit

Windows Vista (32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)
Windows 8 (32bit/64bit) / Windows 8.1 (32bit/64bit) / Windows 10 (32bit/64bit)

Aplikacioni dhe sistemet operative në përputhje

Min System Requirements

Pentium 4 2.8GHz

Maksimum

Intel Core2Duo or faster

MEMORJA

Kërkesat Minimale të Sistemit

1GB

Maksimum

2GB or more

Memoria

Kërkesat Minimale të Sistemit

5GB of Hard Drive Space

Maksimum

20GB or more

Të tjera

Gjuha

English, French, Italian, German, Spanish, Russian, Portuguese, Japanese, Chinese(simplified), Korean

KARAKTERISTIKAT E VEÇANTA

Karakteristika të tjera

1024 x 768 pixels, 24-bit color video support