PROGRAMI KOMPJUTERIK

Softuer për skanim-regjistrimin
e dokumenteve

Ulni kohën e detyrave manuale me zgjidhjet tona inteligjente për regjistrimin e të dhënave

Softueri përkatës

Content Processing & Management Software

Softuer administrimi dhe procesimi materialesh

Për flukse pune dhe procese fluide administrimi të materialeve

Office Software

Softuerë për zyrën

Mbani kostot nën kontroll me softuerin tonë të sigurt për administrimin e printimit dhe të skanimit

Document Management

Menaxhim Dokumentesh

Mbështesni strategjitë tuaja për dokumentet nëpërmjet një arkivi dixhital dhe një zgjidhjeje për fluksin e punës së dokumenteve

Zgjidhje përkatëse

Person typing on keyboard

Digjitalizimi i dokumenteve

Zbuloni flukse më të shpejta pune me procesim efikas dhe akses më të lehtë me pajisje celulare

Busy open office environment

Shërbimet e printimit të menaxhuar për ndërmarrjet e vogla e të mesme

Punoni më me efikasitet ndërsa reduktoni kostot dhe mbetjet, dhe duke kursyer kohë

Two ladies talking over a tablet

Dhoma e postës digjitale

Punoni më shpejt, ulni kostot, përmirësoni nivelet e shërbimit dhe procesojeni emaili më me efikasitet

Man looking at tablet

Mundësim i zyrës së lëvizshme

Mundësojini stafit të printojë, skanojë dhe procesojë dokumente kudo që të ndodhet

Gëzoni nivele të reja efikasiteti me softuerin tonë për regjistrimin e dokumenteve

NA KONTAKTONI