PROGRAMI KOMPJUTERIK

Softuer automatizimi
për procesimin e dokumenteve

Përmirësoni produktivitetin dhe administroni kostot nëpërmjet zgjidhjeve tona të integruara

Softueri përkatës

Document scanning and capture software

Softuer për skanimin dhe regjistrimin e dokumenteve

Përdorni automatizim dhe inteligjencë për reduktimin e detyrave kohëngrënëse

Office software

Softuer për zyra

Mbani kostot nën kontroll me softuerin tonë të sigurt për administrimin e printimit dhe të skanimit

Document software

Menaxhim Dokumentesh

Mbështesni strategjitë tuaja për dokumentet nëpërmjet një arkivi dixhital dhe një zgjidhjeje për fluksin e punës së dokumenteve

Zgjidhje përkatëse

Person working on a laptop on a table holding a smartphone

Menaxhimi i komunikimeve me klientin

Zgjeroni biznesin tuaj dhe eksploroni mënyra të reja si të përfshini klientët tuaj në përdorimin e zgjidhjeve tona të komunikimit dixhital.

Person typing on a keyboard

Digjitalizimi i dokumenteve

Zbuloni flukse më të shpejta pune me procesim efikas dhe akses më të lehtë portativ

Person working on a tablet device

Digjitalizim HR

Njësoni proceset tuaja të burimeve njerëzore dhe merrni frerët në dorë me anë të flukseve të automatizuara të punës

Woman working at her desk

Përpunimi i faturave

Evoluoni arkëtimet me komandim të përmirësuar dhe më shumë produktivitet

Mësoni se si softueri ynë mund t'ju përmirësojë proceset e prodhimit

KONTAKTONI ME EKIPIN TONË