SOFTUERI

Softueri i aplikimit për grafikat prezantuese

Zgjeroni biznesin tuaj me softuere prove paraprake për printime komplekse e të cilësisë së lartë

Touchstone

Touchstone

Dallojeni veten nga konkurrenca dhe krijoni printime të teksturuara, të shtresëzuara e të detajuara, ideale për tregun e brendshëm, sinjalistikën dhe punime artistike. Moduli " Touchstone" ju lejon t'i kontrolloni disenjimet përpara dorëzimit, për rezultate pa asnjë të metë.

Arizona Xpert

Arizona Xpert

Punoni më zgjuar dhe krijoni projekte komplekse, me shumë shtresa në një mënyrë të drejtpërdrejtë. Aftësia për vetëtrajnim do të thotë që mund të kurseni, të përshtatni dhe përsërisni profile për t'ju ndihmuar të përmirësoni efikasitetin dhe të ulni shpenzimet. Vëmendja e " Arizona Xpert" është mbi serinë " Arizona 1300".

Range image

OneVision Wide Format Automation Suite

With OneVision’s Wide Format Automation Suite you can automate your print production workflow.

Softueri përkatës

ProCut software

Softueri ProCut

Një mjet ideal për ofruesit e printimeve të prera me prezantime grafike dixhitale. Automatizoni ciklin e punës nga përgatitja në prerje dhe nxirrni të gjitha frytet e një procesi tërësisht të integruar.

ONYX® RIP

ONYX® RIP

Përmirësojeni ciklin e prodhimit duke automatizuar detyrat, menaxhuar ngjyrat dhe ulur shpenzimet me anë të këtij softueri të performancës së lartë.

ONYX® Thrive

ONYX® Thrive

Në bazë të teknologjisë "Adobe® PDF Print Engine", ky softuer ofron fluks tërësor pune nga skedari elektronik në printim e prerje fizike.

Produktet që kanë lidhje

Zbuloni më shumë rreth zgjidhjeve tona blerje-pagesë

Kontaktoni me ekipin tonë