COSMOS
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Technical Specifications

Tiparet e administrimit dhe monitorimit

Console, Dashboard, Web UI, Reporting, Package manager, Clients, Workflow versioning, etc.

Funksioni i performancës

Grid, Job processors, Load balancer, Agents, etc.

Proceset e zgjerimit

Net, SNMP, Web Services, Barcode, PDF, etc.

Përshtatësit që vijnë, dalin dhe përpunohen

Host Download, Hot Folder, http, LPD, SMTP, DocBridge Suite, GMC Inspire, Host Upload, LDAP, MS Office, PRISMA Suite, IRISConnect, Therefore, DOPiX, etc.

Integrimi i çertifikuar SAP

Kërkesat Minimale të Sistemit

IBM-compatible 32bit or 64bit CPU

Kërkesat e pajisjeve

Processor greater 1 GHz
1 GB or more
Hard disk 20 GB

Kërkesat e softuerit

SUN JAVA 1.5 Runtime Environment 32bit
SUN JAVA 1.6 Runtime Environment 32bit or 64bit
Windows: Microsoft SQL Server Version 2005 or 2008
Linux: Oracle V10