CaptureOnTouch Mobile

Aplikacioni Mobile Scanning – iPhone, iPad, iPod touch

Skanim wireless direkt në pajisjet e lëvizshme

Rrit produktivitetin, ul kostot dhe përmirëson në mënyrë dramatike nivelet e shërbimit me CaptureOnTouch Mobile të Canon, një aplikacion falas që ju lejon të skanoni direkt në iPhone, iPad dhe iPod touch direkt me anë të një rrjeti WiFi.

Kurseni kohën e çmuar me veçoritë që përfshijnë skanimin në dy anë të dokumenteve me një kalim të vetëm. Mjetet e përparuara të përpunimit të imazhit, si zbulimi automatik i përmasës të dokumentit, rregullimi automatik dhe zbulimi i faqeve bosh japin vazhdimisht rezultate superiore për cilësinë e imazhit.

I dobishëm për skanim wireless në shtëpi, aplikacioni suporton punim pa kabllo dhe kapje sipas kërkesës në pikat e shërbimit të klientit. Stafi mund të skanojë porositë e shitjeve, kontratat me shumë faqe dhe aplikimet e reja të klientit dhe pastaj t'i dërgojë ato në tufë ose në një aplikacion specifik të informacioneve për përpunim dhe vlerësim të menjëhershëm.

Karakteristikat

 • Fleksibilitet për të skanuar direkt në pajisjet iPhone dhe iPad me anë të Wi-Fi, kudo që të jeni në shtëpi, në zyrë ose në lëvizje.

 • Ndani me lehtësi dokumentet duke ndarë dhe ngarkuar aplikacionet tuaja të preferuara me bazë cloud.

 • Suporton skanim grumbujsh duplex në dy anë

 • Gama e shkathët e veçorive të skanimit përfshin zbulimin automatik të përmasës të dokumentit, rregullimin automatik dhe fshirjen automatike të faqeve bosh

Apple, logoja Apple, iPhone dhe iPad janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në SHBA. dhe vende të tjerë. App Store është një markë shërbimi e Apple Inc.

Ju lutem kontrolloni disponueshmërinë në rajonin tuaj në të cilin kjo do të varet nga shërbimi i shpërndarjes nga Apple App Store.

Si ta përdorni – iPhone, iPad, iPod touch

Si të fillohet

Shkarkoni CaptureOnTouch Mobile për iPhone, iPad, iPod touch nga App Store.

 1. Goditni në ikonën App Store nga pajisja juaj e mençur

 2. Kërkoni për CaptureOnTouch Mobile

 3. Filloni të shkarkoni në pajisjen tuaj smart

Lidhni pajisjen tuaj të skanimit me pajisjen tuaj smart me anë të Wi-Fi

 1. Konfirmoni funksionin e komunikimit Wi-fi nga pajisja juaj e skanimit. Ka dy metoda për lidhjen Wi-fi, metodë Access Point ose Station. (Ju lutem shikoni udhëzuesin e ndërtimit/manualin e përdoruesit për më shumë hollësi)

 2. Ndizeni funksionin Wi-Fi në 'ON' nga pajisja juaj smart

 3. Kur përdorni P-150/P-215 – ju lutem fikni Çelësin Automatik të Nisjes

Aktivizoni CaptureOnTouch Mobile për të filluar skanimin (ju lutem ndiqni hapat e mëposhtëm)

Si të filloni skanimin nga pajisja juaj e mençur

1. Shkoni në ikonën CaptureOnTouch Mobile për të filluar

 

 2. Zgjidhni pajisjen e skanimit nga menuja

3. Zgjidhni cilësimin tuaj të skanimit

 4. Goditni në ikonën ‘Scan’ për të filluar skanimin

5. Rishikoni imazhet e skanuara

6. Aplikacion për të ndarë

Aplikacioni CaptureOnTouch Mobile – iPhone, iPad, iPod – Pyetje të Bëra Shpesh

1. Si ta shkarkoj CaptureOnTouch Mobile?

CaptureOnTouch Mobile është një aplikacion falas që mund të shkarkohet nga App Store ose iTunes. 

- Goditni në ikonën App Store/iTunes nga pajisja juaj smart

- Kërkoni [CaptureOnTouch Mobile]

- Kur të shfaqet rezultati i kërkimit, klikoni [Install] për të filluar procesin e shkarkimit

- Pasi të ketë mbaruar procesi i shkarkimit, ikona CaptureOnTouch Mobile duhet të shfaqet në pajisjen tuaj smart.

2. Si ta lidh skanerin tim me pajisjen time smart me anë të Wi-Fi?

Në varësi të pajisjes që do të lidhet me skanerin me Wi-fi, ju mund ta ndryshoni metodën e rrjetit të skanerit.  Dy metodat e lidhjes janë

 • Metodë AP (Access Point) – Skaneri vepron pa një pikë tjetër aksesi wireless. Një lidhje 1-me-1 mund të bëhet midis pajisjes të skanimit dhe pajisjes smart

 • Metodë stacion – Skaneri vepron si pajisje wireless.  Në këtë metodë, nevojitet një pikë aksesi wireless e veantë për skanerin që të lidhet me pajisjen e mençur

- Konfirmoni që funksioni i komunikimit Wi-fi të pajisjes të skanimit me Wi-Fi të jetë i ndezur dhe gati.

- Zgjidhni midis dy metodave të lidhjes (metodë AP dhe metodë Stacion).

- Kur zgjidhni metodën Stacion ju lutem kontrolloni që pajisja juaj e skanimit me Wi-Fi dhe pajisja juaj smart të jenë të lidhura me të njëjtën Pikë Aksesi.

- Kur zgjidhni metodën AP ju lutem kontrolloni që pajisja juaj smart të jetë e lidhur me pajisjen tuaj të skanimit me Wi-Fi.

3. A mund të kaloj midis metodave AP dhe Stacion duke përdorur CaptureOnTouch Mobile?

Jo, kjo mund të bëhet vetëm duke përdorur pajisjen e skanimit me Wi-Fi, ju lutem shikoni manualin e përdoruesit 

4. Si ta vendos funksionin Wi-fi nga pajisja ime e mençur?

- Goditni [Setting] në ekranin kryesor

- Kontrolloni që [Wi-Fi] të jetë vendosur në ON – pastaj zgjidhni SSID (rrjet wireless) të pajisjes tuaj të skanimit me Wi-Fi

Ju lutem vini re: mund të kontrolloni SSID-në e pajisjes tuaj të skanimit me Wi-Fi me etiketën e ngjitur në trupin kryesor.  Nëse nuk e keni lidhur asnjëherë pajisjen me pajisjen e skanimit me Wi-Fi atëherë do t'ju kërkohet të formoni një fjalëkalim.  Ju lutem formoni "canonwu10"

(Nëse merrni një mesazh gabimi, atëherë ju lutem shikoni hapat e ndërtimit përsëri për të vendosur cilësimet e duhura të lidhjes wireless.)

5. Çfarë duhet të bëj nëse lidhja Wi-Fi ka humbur gjatë skanimit?

Kur lidhja Wi-Fi të ketë humbur gjatë transferimit të një imazhi të skanuar nga një skaner në PC, një (imazh skanimi) 'i korruptuar' mund të ngelet në PC.  Fshini imazhin e skanuar pjesërisht duke përdorur aplikacionin e skanimit dhe skanoni përsëri.