Canon CanoScan 9000F Mark II Specifikimet

Lloji

Skaner i Sheshtë me Njësi Adaptori për Filma

Skanim i elementeve

CCD me ngjyra me 12-rreshta

Burimi i dritës

LED e bardhë

Rezolucioni optik

9600×9600dpi (film)¹


4800×4800dpi (foto dhe dokument)¹

Rezolucioni i zgjedhshëm

25 - 19200 dpi

Ndërfaqja

USB me shpejtësi të lartë

Shkallëzimi i skanimit (ngjyra)

48 bit hyrje -> 48/24 bit dalje

Shkallëzimi i skanimit (gri)

48 bit hyrje -> 16 bit (Vetëm skanim filmi) / 8 bit dalje

OPTICAL DENSITY

Madhësia maksimale e dokumentit

A4 / Letter [216 x 297 mm]

Butona EZ-Scan

7 butona (PDFx4, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL)

Shpejtësia e shikimit paraprak

Rreth 3 sek¹

Shpejtësia e skanimit (ngjyra)

1.2 msek./rresht (300 dpi), 12.1 msek/rresht (4800dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (gri)

1.2 msek./rresht (300 dpi), 12.1 msek/rresht (4800dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (B&Z)

1.2 msek./rresht (300 dpi), 12.1 msek/rresht (4800dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (A4, 300dpi, Ngjyra)

Rreth 7 sek¹

FILM TYPES

Film Handling

Shirit 35 mm (negativ/pozitiv): 12 kuadre


Shirit 35 mm (negativ/pozitiv): 4 kuadre,


Film me format 120 maks 6 x 22 cm (vetëm shirit filmi)

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Softueri që përfshihet

ScanGear, Scan Utility, My Image Garden

Furnizimi me energji

AC 100-240V, 50/60 Hz

Konsumi i energjisë

Fikur: Afërsisht 0,5 W (në pezullim)


Në gatishmëri (i lidhur me kompjuterin me USB): afro 0,9 W (llamba e skanimit e fikur)


Në gatishmëri (të gjitha portat e lidhura): afro 0,9 W (llamba e skanimit e fikur)


Koha për të kaluar në modalitetin e gatishmërisë: 1 minutë


Skanimi: afro 15 W

Përmasat

përafër. 270 x 480 x 111mm

Pesha

përafër. 4.6kg

Intervali i punës (temperatura)

10-35 gradë C

Intervali i punës (lagështira)

10% deri në 90% RH (20% deri në 80% RH për skanim filmi), pa formim kondensimi

Sistemet e shfrytëzimit që mbështeten

Windows 10 (32 dhe 64bit)


Windows 8 (32 dhe 64bit)


Windows 7 SP1 (32 dhe 64bit)


Windows Vista (32 dhe 64bit)


Windows XP SP3 (32bit)


Mac OS X 10.6.8 - 10.8

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjithë specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

CanoScan dhe ScanGear janë marka të regjistruara të Canon Inc. Microsoft, Windows, dhe logoja e Windows janë marka, ose marka tregtare të Microsoft

Të gjitha markat dhe emrat e produkteve janë marka të regjistruara të kompanive të tyre përkatëse.

Të gjithë specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

CanoScan dhe ScanGear janë marka të regjistruara të Canon Inc. Microsoft, Windows, dhe logoja e Windows janë marka, ose marka tregtare të Microsoft

Të gjitha markat dhe emrat e produkteve janë marka të regjistruara të kompanive të tyre përkatëse.

Shënimi në fund të faqes

¹ Rezolucioni optik është një masë e rezolucionit mostër me harduer maksimal, bazuar në standardin ISO 14473 Kur skanoni me rezolucion të lartë, madhësia e skanimit është e kufizuar (rezolucioni optik maksimal për skanimin A4 është 3800dpi).

¹ Koha e përpunimit nuk është përfshirë

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia e skanimit të dokumentit me ngjyra matet me Grafikun A të Provës, Shtojca C e ISO/IEC 24735. Shpejtësia e skanimit tregon kohën e matur ndërmjet shtypjes së butonit të skanimit të drajvërit të skanerit dhe fikjes së ekranit që tregon statusin.. Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të sistemit, ndërfaqes, programit kompjuterik, cilësimeve të modalitetit të skanimit dhe madhësisë së dokumentit, etj.

¹ Rezolucioni optik është një masë e rezolucionit mostër me harduer maksimal, bazuar në standardin ISO 14473 Kur skanoni me rezolucion të lartë, madhësia e skanimit është e kufizuar (rezolucioni optik maksimal për skanimin A4 është 3800dpi).

¹ Koha e përpunimit nuk është përfshirë

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia e skanimit të dokumentit me ngjyra matet me Grafikun A të Provës, Shtojca C e ISO/IEC 24735. Shpejtësia e skanimit tregon kohën e matur ndërmjet shtypjes së butonit të skanimit të drajvërit të skanerit dhe fikjes së ekranit që tregon statusin.. Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të sistemit, ndërfaqes, programit kompjuterik, cilësimeve të modalitetit të skanimit dhe madhësisë së dokumentit, etj.