Canon CanoScan 9000F Specifikimet

Lloji

Skaner me shtrat të sheshtë tavoline me ngjyra me njësi përshtatëse për film

Skanim i elementeve

CCD me ngjyra me 12-rreshta

Burimi i dritës

LED e bardhë

Rezolucioni optik

9600×9600dpi (film)¹


4800×4800dpi (dokumente reflektues)¹

Rezolucioni i zgjedhshëm

25 - 19200 dpi

Ndërfaqja

USB me shpejtësi të lartë

Shkallëzimi i skanimit (ngjyra)

48 bit hyrje -> 48/24 bit dalje

Shkallëzimi i skanimit (gri)

48 bit hyrje -> 16 bit (Vetëm skanim filmi) / 8 bit dalje

OPTICAL DENSITY

Madhësia maksimale e dokumentit

A4 / Letter [216 x 297 mm]

Butona EZ-Scan

7 butona (PDFx4, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL)

Shpejtësia e shikimit paraprak

Përafër. 3 sek¹

Shpejtësia e skanimit (ngjyra)

1,2 msek./rresht (300 dpi), 12,1 msek/rresht (4800dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (gri)

1,2 msek./rresht (300 dpi), 12,1 msek/rresht (4800dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (B&Z)

1,2 msek./rresht (300 dpi), 12,1 msek/rresht (4800dpi)¹

Shpejtësia e skanimit (A4, 300dpi, Ngjyra)

Përafër. 7 sek¹

FILM TYPES

Film Handling

Shirit 35 mm (negativ/pozitiv)/12 kuadro, slajde 35 mm (negativ/pozitiv)/4 kuadro, film me format 120 maks 6 x 22 cm (vetëm shirit)

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Softueri që përfshihet

ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio, SilverFast SE, Adobe Photoshop Elements

Furnizimi me energji

AC 100-240V, 50/60 Hz

Konsumi i energjisë

përafër. 15W (Në punë)


përafër. 0,9W (pritje)


përafër. 0,5W (fikur)

Përmasat

përafër. 270 x 480 x 111mm

Pesha

përafër. 4.6kg

Intervali i punës (temperatura)

10 gradë C deri 35 gradë C

Intervali i punës (lagështira)

10% deri në 90% RH (20% deri në 80% RH për skanim filmi), pa formim kondensimi

Sistemet e shfrytëzimit që mbështeten

Windows 8 (32 dhe 64bit)


Windows 7 (32 dhe 64bit)


Windows Vista (32 dhe 64bit)


Windows XP (32bit)


Windows 2000


Mac OS X 10.4.11 - 10.8

Mohimi i përgjegjësisë

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

CanoScan dhe ScanGear janë marka të regjistruara të Canon Inc. Microsoft, Windows, dhe logoja e Windows janë marka,

ose marka të regjistruara të Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose vendet e tjera.

Të gjitha markat dhe emrat e produkteve janë marka të regjistruara të kompanive të tyre përkatëse.

Shënimi në fund të faqes

¹ Rezolucioni optik është një masë e rezolucionit mostër me harduer maksimal, bazuar në standardin ISO 14473

¹ Koha e parapërpunimit nuk është përfshirë

¹ Shpejtësia e skanimit të dokumentit me ngjyra matet me Grafikun A të Provës, Shtojca C e ISO/IEC 24735. Shpejtësia e skanimit tregon kohën e matur ndërmjet shtypjes së butonit të skanimit të drajvërit të skanerit dhe fikjes së ekranit që tregon statusin.. Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të sistemit, ndërfaqes, programit kompjuterik, cilësimeve të modalitetit të skanimit dhe madhësisë së dokumentit, etj.

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet

¹ Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet