ABC- Hero1

PCS vazhdon udhëtimin në printimin dixhital me ngjyra me Canon

DWF-logo.jpg

Në vitin 2011, departamenti i brendshëm i printimit i Sindikatës së Shërbimeve Publike dhe Tregtare (PCS) - një nga sindikatat më të mëdha britanike - bashkëpunoi me Canon për të përfituar nga mundësia që ofronin printimet dixhitale me ngjyra.

Rezultatet

Përmirësimi i produktivitetit

Përmirësimi i produktivitetit

Rritja e vëllimeve të printimeve me ngjyra

Rritja e vëllimeve të printimeve me ngjyra

Ulja e shpërdorimeve

Ulja e shpërdorimeve

PCS-OBJECTIVE

Objektiv

Përmirësimi i mjedisit të printimit dixhital për të optimizuar cilësinë e prodhimit dhe për të plotësuar tendencat për vëllime më të larta me ngjyra, punë me vëllime të vogla dhe afate më të shkurtra.

Sfidat

Kapacitet i pamjaftueshëm për plotësimin e kërkesave

Metoda

• Canon e ka drejtuar kompaninë PCS në hapin tjetër të udhëtimit me klientët pas investimit fillestar dhe pjesëmarrjes në Programin bazë të ndërtimit të biznesit dhe ditët e klientëve VIP

• Kompanisë PCS i ka bërë vazhdimisht një përshtypje të mirë metoda këshilluese dhe marrëdhënia e mëparshme e suksesshme, dhe e ka përmirësuar ambientin ekzistues të printimeve me dy modele të imagePRESS 6010VP