DWF-hero1-1600x600

Për t'u bërë më të mirët, me më pak

DWF-logo.jpg

Me ofrimin e shërbimeve mbështetëse të rëndësishme për 700 000 qytetarë, këshilli Leeds City Council është autoriteti metropolitan i dytë më i madh në Mbretërinë e Bashkuar - dhe ata kërkojnë që njihen si më të mirët. Ky është vizioni që e drejton Këshillin, që nga cilësia e shërbimeve të ofrojnë e deri te mënyra se si i sigurojnë ato.

Rezultatet

Një kursim financiar aktualisht me afro 400 000 £

Një kursim financiar aktualisht me afro 400 000 £

Një sistem printimi i centralizuar për të gjithë organizatën

Një sistem printimi i centralizuar për të gjithë organizatën

Pajisjet e printimit me efektive me 39%

Pajisjet e printimit me efektive me 39%

Vëllimi i printimeve zvogëluar me 25%

Vëllimi i printimeve zvogëluar me 25%

Një produktivitet dhe siguri më e lartë nëpërmjet aftësive të skanimit dhe të faksit

Një produktivitet dhe siguri më e lartë nëpërmjet aftësive të skanimit dhe të faksit

Kursimi me afro 1 007 318 kg në gazet e efektit serë dhe 18 139 pemë

Kursimi me afro 1 007 318 kg në gazet e efektit serë dhe 18 139 pemë

Leeds_city_council

Objektivi

Zgjidhja për mungesën e efikasitetit dhe kostot e pamenaxhuara në shërbimet e printimit për të ndihmuar në sigurimin e shërbimeve jetësore për komunitetin.

Sfidat

• Sistemi i decentralizuar i printimit dhe larmia e madhe e pajisjeve kishte vështirësi në menaxhim

• Kontrolli jo efektiv i kostove për shkak të mungesës së të dhënave të besueshme

• Flukset e punës me dokumentet ishin jo efikase dhe kishte shpërdorime

• Fragmentizimi i serisë së pajisjeve të printimit kishte ndikim tek objektivat mjedisore

Metoda

Konsulenca solli krijimin e një zgjidhjeje të personalizuar të printimit nën një shërbim menaxhimi për rritjen e efikasitetit dhe reagimit të punonjësve, si dhe kontrollin dhe kufizimin e kostove.

Leeds_city_council_approach