DWF-hero1-1600x600

LO Media kryen një transformim dixhital me Canon

DWF-logo.jpg

LO Media provoi një zgjidhje bazë të kanaleve të shumta të medias nga Shtetet e Bashkuara për të parë se çfarë mund të arrihej. Ekipit i la mbresa potenciali i teknologjisë dhe aftësia për të krijuar komunikime mjaft të personalizuara me klientët në shumë kanale të ndryshme. Sidoqoftë, kjo eksperiencë i tregoi Lars se i duhej patjetër një paketë softueri më e zgjeruar, duke përfshirë mbështetjen dhe trajnimin e furnizuesit lokal për maksimalizim të investimeve.

Rezultatet

Kaloni te modeli i tarifave në bazë të vlerave për të rritur vlerën për klientët tuaj ndërkohë që përmirësoni të ardhurat

Kaloni te modeli i tarifave në bazë të vlerave për të rritur vlerën për klientët tuaj ndërkohë që përmirësoni të ardhurat

Ndryshoni logjikën e biznesit për të gjykuar në mënyrë më gjithëpërfshirëse kur është fjala për komunikimin (identifikimi i formës më efektive të komunikimit për projektet individuale)

Ndryshoni logjikën e biznesit për të gjykuar në mënyrë më gjithëpërfshirëse kur është fjala për komunikimin (identifikimi i formës më efektive të komunikimit për projektet individuale)

Sigurimi i kontratave të reja afatgjata të biznesit

Sigurimi i kontratave të reja afatgjata të biznesit
Shitjet e kanaleve të ndërthurura të medias sjellin afro 1 milionë NKR vit (mbi 100 000 €)

Forcimi i departamentit të printimit

Forcimi i departamentit të printimit
Të gjitha detyrat e printimeve vijnë nëpërmjet opsionit "nga uebi në printim", që siguron 5 milionë NKR në vit
Produktet e reja të shitura nëpërmjet opsionit "nga uebi në printim" sjellin afro 1 milionë NKR në vit

LO_Media

Objektivi

Sjellja e shërbimeve të botimit në shekullin e 21-të me kanalet e shumta të medias për të mbështetur transformimin në një ofrues të plotë të komunikimeve që përfshin edhe platformat dixhitale.

Sfidat

• Përballja me rënien e vëllimeve të printimit dhe kostove duke ofruar shërbime komunikimi të integruara për të përmbushur objektivat e klientit

• Përdorimi i printimit si i përshtatshëm dhe më efektiv për të optimizuar vlerën e tij

• Njohja e mënyrës së përdorimit dhe shitjes së zgjidhjeve të botimeve dixhitale

Metoda

• Canon këshilloi për investime në paketën e kanaleve të shumta të medias, duke e ndërthurur atë me shërbimin "nga uebi në printim", për të kursyer në prodhimin e printimeve për biznesin.

• Canon përgatiti trajnime individuale për klientin në kanalet e shumta të medias.

• Mbështetje e vazhdueshme nga konsulenti i biznesi të Canon për ta ndihmuar kompaninë të rriste vlerat për shërbimet e reja dixhitale dhe të eksploronte mundësi dhe metoda operative të reja.

LO_Media