DWF-hero1-1600x600

Evercore mbron markën e saj me menaxhimin e ngjyrave të Canon

DWF-hero1-1600x600

Infrastruktura e printimit e Evercore përfshin një sallë të vogël të printimit të prodhimit për aktivitete si librat e portofolit të biznesit për klientit, ndërkohë që ka një seri pajisjesh printimi shumëfunksionale (MFD) të shpërndara nëpër departamente për kërkesat e përditshme të kopjimeve. Organizata ishte në kërkim të një zgjidhjeje të unifikuar që përmirësoi uniformitetin e ngjyrave në të gjitha pajisjet si dhe aftësinë për të krijuar printime në A5 dhe materiale më të trasha për Librat e informimit publik (PIB) në A5 dhe ftesat.

Rezultatet

Fluksi i punës i automatizuar për menaxhimin e ngjyrave dhe rezultate uniforme

Fluksi i punës i automatizuar për menaxhimin e ngjyrave dhe rezultate uniforme

Produktivitet më i lartë

Produktivitet më i lartë

Ulja e ankesave nga përdoruesit

Ulja e ankesave nga përdoruesit

Mbrojtja e markës për departamentin e marketingut

Mbrojtja e markës për departamentin e marketingut

Evercore_objective

Objektivi

Sigurimi i uniformitetit të ngjyrave në kanalet e komunikimit të printimit për të mbrojtur integritetin e markës.

Sfidat

• Rezultate jo uniforme në makina të ndryshme të printimit

• Departamenti i shërbimeve mori shumë ankesa nga përdoruesit në lidhje me riprodhimin e ngjyrave të markave

• Mbrojtja e integritetit të markës

Metoda

Evercore vlerësoi se Canon kishte një njohje të qartë për problemet e saj në lidhje me ngjyrat dhe propozimin e saj. Canon prezantoi një auditim të zgjeruar të konsulencës për ngjyrat, duke përfshirë trajnime për departamentin e marketingut. Canon ka marrë përsipër menaxhimin e ngjyrave dhe siguron një mbështetje të vazhdueshme për ngjyrat nëpërmjet një kontrolli tremujor të gjendjes për ngjyrat.