DWF-hero1-1600x600

Një udhëtim i bukur

DWF-logo.jpg

Beiersdorf konsiderohet si krijuesi i kujdesit modern për lëkurën. Suksesi i tyre ndërkombëtar - me më shumë se 16 500 punonjës dhe 150 filiale në të gjithë botën - bazohet në vizionin për të qenë numri një në kujdesin për lëkurën në tregjet dhe kategoritë përkatëse. Kompania përfshin tashmë marka mjaft të njohura në të gjitha kategoritë përkatëse të kujdesit për lëkurën, përfshirë NIVEA, në tregun e konsumit.

Rezultatet

Një kursim financiar aktualisht me 35% në kostot e printimeve

Një kursim financiar aktualisht me 35% në kostot e printimeve

Nivelet e energjisë elektrike janë zvogëluar ndjeshëm me 25% me sistemin e ri të printimit

Nivelet e energjisë elektrike janë zvogëluar ndjeshëm me 25% me sistemin e ri të printimit

Përmirësime të sigurisë me flukset e punës të të dhënave konfidenciale

Përmirësime të sigurisë me flukset e punës të të dhënave konfidenciale

Përmirësimi i efikasitetit dhe komunikimit mes departamenteve

Përmirësimi i efikasitetit dhe komunikimit mes departamenteve

Beiersdorf

Objektivi

Thjeshtimi dhe modernizimi i sistemeve të menaxhimit të informacionit dhe të dokumenteve të kompanisë Beiersdorf për të transformuar aktivitetet e biznesit.

Sfidat

• Sistemi i decentralizuar i printimit

• Kontrolli jo efektiv i kostove

• Mungesa e aksesit dhe nevoja për gjurmim

• Amullia në sigurinë dhe efikasitet brenda një mjedisi plot audite

Metoda

• U zbatuan Shërbimet e menaxhuara të printimit

• Flukse të zgjedhura të punës për Shërbimet e menaxhuara të dokumenteve për të plotësuar kërkesa specifike të biznesit

Beiersdorf