DWF-hero1-1600x600

Asgjë nuk është e pamundur për departamentin e brendshëm të printimit të Alfa Laval

DWF-logo.jpg

Beck-Jørgensen kishte një ide të qartë se çfarë kërkonte: një teknologji printimi të shpejtë, të qëndrueshme dhe kompakte që do të bënte të mundur që kompania të zbatonte në zyrat e saj prodhimin nga fillimi në fund për aktivitetet për klientët, si dhe një fluks pune më të automatizuar. Ai diskutoi gjatë me një seri furnizuesish, i vendosur të gjente një partner që ishte po aq i përkushtuar sa edhe departamenti i tij. Si përfundim, ai partner ishte Canon.

Rezultatet

Prodhimi nga fillimi deri në fund për manualet e klientëve, si dhe shpërblime për shitjet dhe marketingun për punonjësit e Alfa Laval

Prodhimi nga fillimi deri në fund për manualet e klientëve, si dhe shpërblime për shitjet dhe marketingun për punonjësit e Alfa Laval

Përmirësimi i produktivitetit falë aksesit në largësi

Përmirësimi i produktivitetit falë aksesit në largësi

Ndërprerje minimale të punës dhe shërbime të menjëhershme

Ndërprerje minimale të punës dhe shërbime të menjëhershme

Ulja e klikimeve për produkt (kursimet në CPP mbulojnë tarifën mujore të huasë)

Ulja e klikimeve për produkt (kursimet në CPP mbulojnë tarifën mujore të huasë)

IMG_9997_595web_objective

Objektivi

Përmirësimi i efikasitetit dhe cilësisë së mjedisit të prodhimit të brendshëm të printimit në kompaninë Alfa Laval.

Sfidat

• Modeli i printimit i dobët - gjysma në prodhim, gjysma në teknologjinë e zyrës - me mungesa në produktivitet, qëndrueshmëri dhe cilësi

• Ndërprerje të shpeshta të prodhimit

• Mungesa e kontrollit mbi produktin përfundimtar

Metoda

Të nënvlerësuar nga ofruesi aktual i prodhimit të printimit, kompanisë Alfa Laval i la mbresa përkushtimi i ekipit të Canon, të cilët e drejtuan klientin drejt teknologjisë së imagePRESS C800, duke i demonstruar se si mund të përshtatej në biznesin e tyre dhe se ku mund t'i çonte në të ardhmen. Menaxheri i prodhimit të printimit vlerësoi po ashtu funksionalitetin e aksesit në largësi që bënte të mundur monitorimin e ambientit të printimit nga shtëpia për rritjen e kontrollit, produktivitetit dhe elasticitetit.

IMG_9753_595