ABC- Hero1

Kompania britanike e spitaleve investon në printimet e tregtisë elektronike për të rritur efikasitetin dhe për të realizuar kanale të reja të të ardhurave

DWF-logo.jpg

Pas një rishikimi të të gjitha shërbimeve të mbështetjes së objekteve, fondacioni NHS Foundation Trust për zonat Rotherham, Doncaster dhe South Humber ka investuar në një zgjidhje printimi të tregtisë elektronike nga Canon.

Rezultatet

Sistemi tani i disponueshëm që krijon mundësi të tjera për të ardhura për RDaSH

Sistemi tani i disponueshëm që krijon mundësi të tjera për të ardhura për RDaSH

Një proces më i thjeshtë i porosive në linjë që i jep klientëve kontrollin mbi miratimet dhe një mënyrë të drejtpërdrejtë për të kërkuar shërbimet e printimit

Një proces më i thjeshtë i porosive në linjë që i jep klientëve kontrollin mbi miratimet dhe një mënyrë të drejtpërdrejtë për të kërkuar shërbimet e printimit

Proceset manuale, si regjistrimi i të dhënave, korrigjimi dhe modifikimi i dokumenteve janë eliminuar duke lejuar që operatorët e sallës së printimit të kenë më shumë kohë për përpunimin e porosive

Proceset manuale, si regjistrimi i të dhënave, korrigjimi dhe modifikimi i dokumenteve janë eliminuar duke lejuar që operatorët e sallës së printimit të kenë më shumë kohë për përpunimin e porosive

RDash

Objektiv

Krijimi i të ardhurave shtesë nga marketingu i shërbimeve të printimit për klientët e jashtëm, rritja e efikasitetit brenda biznesit dhe ulja e shpërdorimeve

Sfidat

• Zëvendësimi i sistemit të etiketave të letrës

• Përditësimi i procesit të gjatë të dizajnit të dokumenteve

• Instalimi i një zgjidhjeje në linjë që do të bënte të mundur që shërbimet e printimit të ishin të disponueshme për klientët e jashtëm

Metoda

Zbatimi i një zgjidhje softuerike në renë kompjuterike për të krijuar një portal printimi në linjë, fillimisht për klientët e brendshëm dhe më pas për përdoruesit e jashtëm që kërkojnë shërbime printimi