Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

Për të siguruar mbështetje për ofrimin e shërbimit, Pulp Grafisk u detyrua të mbështetej në Ofrues të shërbimit të printimit (PSP) të palëve të treta dhe mjaft të kushtueshme, duke shtuar një nivel më shumë në fluksin e detyrave të printimit. Kjo varësi nga kompanitë e jashtme do të thoshte se në vend që të realizoheshin vëllime të vogla testuese të printimeve për të garantuar cilësinë më të lartë, printimet dërgoheshin drejtpërdrejt te kompanitë PSP për të përmbushur porositë brenda afateve të miratuara. Për më tepër, nënkontraktimi për kompanitë PSP solli një ngarkesë të madhe në buxhetin e Pulp Grafisk. Si përfundim, ekipi i dizajnit në Pulp Grafisk doli në konkluzionin se për të përballuar kërkesat e klientëve dhe për t'u ofruar klientëve cilësinë më të mirë, një elasticitet më të lartë, kohë më të shpejta në përgjigje dhe kursime në kosto, ata duhet të garantonin fluksin e punës së printimit përsëri në zyrat e tyre.

Rezultatet

Dyfishimi i kapacitetit për formatin e madh

Dyfishimi i kapacitetit për formatin e madh

Elasticitet në ofrimin e printimeve me rula dhe prerje tavoline

Elasticitet në ofrimin e printimeve me rula dhe prerje tavoline

Një punë printimi mund të realizohet në vetëm dy orë

Një punë printimi mund të realizohet në vetëm dy orë

Rezultate me cilësi më të lartë

Rezultate me cilësi më të lartë

Ulje e orëve të punës së personelit

Ulje e orëve të punës së personelit

Kosto më të ulëta për dorëzimin e printimeve

Kosto më të ulëta për dorëzimin e printimeve

DWF-logo.jpg

Objektivi

Ofrimi i një zgjidhje të re të printimit për të përballuar kërkesat e klientëve, bashkë me ofrimin e cilësisë më të mirë, një elasticiteti më të mirë, kohë më të shpejta të përgjigjes dhe kursime në kosto.

Sfidat

• Përpjekja për të përmbushur kërkesat e klientëve

• Mbështetja e lartë te ofruesit e printimit të palëve të treta

• Procesi i zgjatur dhe i kushtueshëm

• Probleme me cilësinë

• Ofertat për klientët ishin të kufizuara

• Orare pune të zgjatura për personelin

Metoda

Instalimi i një zgjidhjeje të re për të bërë të mundur që Pulp Grafisk të sjellë printimin në format të madh në zyrat e saj dhe të ofrojë vëllime më të larta, qëndrueshmërinë në përdorim dhe shumëllojshmëri.

DWF-logo.jpg