Marne Drukkers

Sarab-LOGO.jpg

"Sistemimi manual i posterëve të formatit të madh kërkon shumë kohë dhe shpenzime, kështu që vendosëm të kërkonim për një zgjidhje më të mirë. Sistemi i porosisë së dyqanit dhe Oce Matrix bën të mundur që t'i mbledhim porositë në mënyrë automatike, duke kursyer rreth njëzet orë pune në javë."

Guus Sligter, drejtori i kompanisë