DWF-hero1-1600x600

Hertsmere Borough Council ruan një rendiment të lartë me Canon

DWF-logo.jpg

Departamenti i është përgjigjur me sukses programit të zvogëlimit të kostove, duke funksionuar me fitime dhe duke u siguruar se reputacioni i tij se nuk humb asnjë afat do të mbetet i paprekur.

Rezultatet

Kursimi me 30% në kosto me eliminimin e nevojës për nënkontraktime

Kursimi me 30% në kosto me eliminimin e nevojës për nënkontraktime

Produktiviteti është përmirësuar me 100%

Produktiviteti është përmirësuar me 100%

Fitime nga aktivitetet e jashtme të riinvestuara në shërbimet e këshillit

Fitime nga aktivitetet e jashtme të riinvestuara në shërbimet e këshillit

Hertsmere

Objektivi

Departamenti i printimit i Këshillit duhej t'i përgjigjej kërkesës së këshillit për zvogëlimin e kostove, ndërkohë që duhej të ruante një rendiment të lartë.

Sfidat

• Ulja e kostove

• Ruajtja e nivelit të lartë të rendimentit

• Sigurimi i vëllimeve në rritje për printimet sipas kërkesës

Metoda

Si një klient i Canon që nga viti 2008, departamenti i brendshëm i printimit me dy punonjës i këshillit është mbështetur te Canon, te teknologjia e tij dhe ekspertiza e tij, përfshirë pjesëmarrjen në Programin bazë të ndërtimit të biznesit, për të siguruar një nivel të lartë të shërbimit reprografik.

Hertsmere