Elwe

Sarab-LOGO.jpg

"Me Arizona 660XT ne mund të shmangnim kompromiset mes cilësisë dhe afateve të dorëzimit. Ne mund të ofrojmë materiale në pikat e shitjes në vëllime më të vogla dhe me çmime konkurruese. Canon është bërë një partner që na mbështet dhe që vlerëson bashkë me ne gjatë të gjithë kohës."

Kirsten van Brummen, Elwe Special Promotions