ABC- Hero1

Cavelti shikon përtej printimit me Canon

DWF-logo.jpg

Cavelti, një biznes familjar zviceran, ka qenë në industrinë e printimit për 135 vitet e fundit. Çelësi kryesor për suksesin e kompanisë ka qenë aftësia e saj për të përqafuar ndryshimet teknologjike dhe për të hedhur hapat e nevojshme për të rritur larminë e shërbimeve të ofruara për të plotësuar, dhe kapërcyer, parashikimet e klientëve të saj.

Rezultatet

Ulja e kostove të printimeve dixhitale me 30%

Ulja e kostove të printimeve dixhitale me 30%

Shërbimi i komunikimeve më i shpejtë dhe më profesional

Shërbimi i komunikimeve më i shpejtë dhe më profesional

Rritja e vëllimeve të portës së drejtpërdrejtë

Rritja e vëllimeve të portës së drejtpërdrejtë

Zgjerimi drejt shërbimeve të materialeve të ndryshme multimediale

Zgjerimi drejt shërbimeve të materialeve të ndryshme multimediale

Cavelti-objective

Objektiv

Gjetja e një partneri për të mbështetur zhvillimin e departamentit të printimeve dixhitale dhe eksplorimi i mundësive në materialet e reja multimediale.

Sfidat

• Infrastruktura e printimit dixhital e pamjaftueshme dhe me kosto

• Mungesa e mbështetjes nga furnizuesi dhe e nxitjes për zgjerimin e biznesit

Metoda

• Pas një këshillimi 18-mujor të tregut, kompania Cavelti arriti në përfundimin se Canon ishte furnizuesi më i mirë për të bashkëpunuar

• Përveç një propozimi të personalizuar për zgjidhjet e harduerëve dhe softuerëve, klienti mori edhe mbështetje për biznesin për eksplorimin e tregjeve të materialeve të reja multimediale