ABC- Hero1

BM Druck i jep hov prodhimit me printimin dixhital me Canon

DWF-logo.jpg

Printimi dixhital gjithmonë ka luajtur një rol disi periferik në biznesin e kompanisë BM Druck në 15 vitet e fundit. Sidoqoftë, në vitin 2014, drejtori ekzekutiv i shtypshkronjës zvicerane me ofset, Rene Cassis, kishte përcaktuar një rritje të qartë të kërkesave të klientëve për printimet dixhitale, që do të thotë se ishte koha e duhur për këtë fushë të biznesit që të kalonte në plan të parë.

Rezultatet

Canon imagePRESS C700 ka punuar pa asnjë problem për tetë muaj pa pasur nevojë për shërbim

Canon imagePRESS C700 ka punuar pa asnjë problem për tetë muaj pa pasur nevojë për shërbim

Ulja e kostove të nënkontraktimeve me 80%

Ulja e kostove të nënkontraktimeve me 80%

Rritja e produktivitetit me 30%

Rritja e produktivitetit me 30%

Një portofol më i larmishëm i produkteve

Një portofol më i larmishëm i produkteve

BMDruck-objective

Objektiv

Një shtypshkronjë tradicionale me ofset që kërkon të përmirësojë mjediset e printimit dixhital për kërkesat në rritje të klientëve për një shërbim më të shpejtë me oferta më të larmishme të produkteve.

Sfidat

• Teknologjia ekzistuese e printimit dixhital (Canon) duhej të përmirësohej për të plotësuar kërkesat në rritje për printime dixhitale

• Pjesa më e madhe e printimeve dixhitale nënkontraktohej për shkak të vëllimeve të larta që kërkoheshin, me një kosto prej 20 000 frangash zvicerane (afro 18 440 €) në një periudhë gjashtëmujore (qershor 2014 - dhjetor 2014)

• Ulja e kostove të nënkontraktimit për vëllimet e printimeve dixhitale duke i realizuar brenda kompanisë

• Plotësimi i kërkesave të klientëve për printime në lloje më të rënda dhe të strukturuara të materialeve multimediale

Metoda

Canon prezantoi përsëri produktet dhe fitoi një kontratë me një klient ekzistues bazuar në standardin e lartë të shërbimit dhe të mbështetjes, teknologjisë më të mirë (imagePRESS C700) dhe vlerës së ofruar për kostot aktuale.