PRINTERË E FAKSE PËR ZYRA

Printerë njëfunksionalë, me ngjyra

Printerë njëfunksionalë, me ngjyra, cilësorë, për grupe të vogla pune ose zyra të vogla

Produktet që kanë lidhje

Multifunction black and white printer

Printerë shumëfunksionalë me ngjyra

Idealë nëse ju duhen funksionet e kopjimit, skanimit dhe faksit ose të printoni në volume të mëdha

Single function colour printer

Printerë njëfunksionalë bardhezi

Idealë për printim të dokumenteve ditore, vetëm në bardhezi

Document scanner

Skanerët e dokumenteve

Skanojini dhe ruajini dokumentet me shpejtësi, efikasitet dhe qëndrueshmëri

Zbuloni më shumë rreth printerëve tanë njëfunksionalë, me ngjyra, për zyra

NA KONTAKTONI