Seria Canon imageRUNNER ADVANCE C256/C356
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Specifikime të përgjithshme

Shpejtësia e printimit

iR-ADV C256i: 25/25 faqe/min (A4), 26/26 faqe/min (B5), 26/26 faqe/min (A5)
iR-ADV C356i/C356P: 35/35 faqe/min (A4), 26/26 faqe/min (B5), 26/26 faqe/min (A5)

Vëllimi i rekomanduar mujor

iR-ADV C256i: 1 500 - 8 000 faqe
iR-ADV C356i/C356P: 2 500 - 8 000 faqe

Vëllimi maksimal mujor

40 000 faqe

Metoda e printimit

Printimi me rreze lazer me ngjyra

Rezolucioni i printimit

9600 dpi ekuivalente x 600 dpi (modaliteti 600 dpi), 1200 dpi x 1200 dpi ekuivalente (modaliteti 1200 dpi)

Kapaciteti i letrës

Kasetat e letrës: iR-ADV C256i/C356i/C356P: kasta me 550 fletë (80 g/m2)
Sirtari me shumë përdorime: 100 fletë (80g/m2)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

iR-ADV C256i/C356i/C356P: 2300 fletë (A4)

Kapaciteti maksimal i daljes të letrave

iR-ADV C256i/C356i/C356P: Standard: 250 fletë
Me Përfunduesin e detyrave: 500 fletë (A4, 80 g/m2) *STAPLE FINISHER-Z1

Lloji i mbështetur i letrës

Kaseta:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyra, letër e ricikluar, letër me vrima paraprakisht, letër e lidhur, zarf*
*Zarfi mbështetet vetëm me kasetën standarde 1.
Sirtari shumëfunksional:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyra, letër e ricikluar, letër me vrima paraprakisht, letër transparente, etiketë, letër e lidhur, zarf

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta 1:
Madhësia standarde: A4, B5, A5, zarfe (Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e lirë: Min. 98 mm x 148 mm deri në 216 mm x 355,6 mm
Zarfa: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98 mm x 148 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

CASSETTE FEEDING UNIT-AK1
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kaseta: 60 deri në 163 g/m2
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 220 gsm
Nga të dyja anët: 60 deri në 163 gsm

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: iR-ADV C356i/C356P 30 sekonda ose më pak*
iR-ADV C256i 34 sekonda ose më pak*
Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak
Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak**


*Koha midis ndezjes të pajisjes dhe kur aktivizohet butoni e nisjes Modaliteti i nisjes së shpejtë AKTIV

**Koha deri sa mund të kryeni veprimet kryesore në ekranin me panel me prekje

Lloji i ndërfaqes

NETWORK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opsional: NFC, Bluetooth Low Energy
Standarde - TË TJERA: USB 2.0 (pritës) x1, USB 3.0 (pritës) x1, USB 2.0 (pajisja) x1; Opsionale: Ndërfaqja seriale, Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Protokollet e rrjetit

TCP/IP, Tipi i kuadrit: Ethernet II
Aplikacionet e printimit: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print
AppleTalk, tipi i kuadrit: Ethernet SNAP
Aplikacioni i printimit: PAP (Protokolli i askesit të printerit)

Shpejtësia e procesorit

Canon Dual Custom Processor (Shared) 1.75 Ghz

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

250 GB HDD

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")

Përmasat (Gj x Th x L)

511 mm x 651 mm x 639 mm

Hapësira minimale e instalimit (Gje x The)

Bazë:852 mm x 908 mm
Konfigurimi i plotë:1407 mm x 908 mm (kur lidhet me STAPLE FINISHER-Z1)

Pesha

iR-ADV C356i/C256i:Afro 49 kg përfshirë tonerin
iR-ADV C356P:Afro 42 kg përfshirë tonerin

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC (50 deri në 86 ºF)
Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1,5 kw
Printimi:
575,4 W* (iR-ADV C356i) (Kur kopjoni me ADF (modaliteti me ngjyra, në dy anë, kaseta)
488,5 W* (iR-ADV C356P) (Kur printoni në LAN (modaliteti me ngjyra, në dy anë, kaseta)
575,4 W* (iR-ADV C256i) (Kur kopjoni me ADF (modaliteti me ngjyra, në dy anë, kaseta)
 *Vlera e referencës
Në gatishmëri: Afro 40,3 Wh *Vlera e referencës
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W ose më pak1
Plugin i fikur: Rreth 0,5 W *Modaliteti i nisjes së shpejtë AKTIV
Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) rating2:
1,3 kWh (iR-ADV C356i/C356P)
0,7 kWh (iR-ADV C256i)

Nivelet e zhurmës

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)*
Aktiv (BARDHEZI/ME NGJYRA): iR-ADV C356i/C356P 71,8/71,8 dB ose më pak**, iR-ADV C256i 70,2/70,2 dB ose më pak
Në gatishmëri: iR-ADV C356i/C356P 53 dB ose më pak**, iR-ADV C256i 43 dB ose më pak
Trysnia e tingullit (LpAm)*
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (BARDHEZI/ME NGJYRA): iR-ADV C356i/C356P 52/53 dB ose më pak**, iR-ADV C256i 49/50 dB ose më pak
Në gatishmëri: iR-ADV C356i/C356P 6 dB ose më pak**, iR-ADV C256i 8 dB ose më pak


*Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779

**Të dhënat e marra nga deklarata ECO

Specifikimet e skanimit

Tipi

Furnizuesi automatik i dokumenteve në dy anë me një kalim të vetëm

Madhësitë e mbështetura të medias

A4, B5, A5, A6

Peshat e mbështetura të medias (BW/CL)

Madhësia e medias së pllakës së shtypjes: Fletë, libër, objekte 3D
Madhësia e medias së furnizuesit të dokumenteve: A4, B5, A5, A6
Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Skanimi në 1 anë: 50 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)

Rezolucioni i skanimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Skanim dupleks

-

Shpejtësia e skanimit

Skanimi në një anë (bardhë-e-zi): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në një anë (me ngjyra): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në dy anë (bardhë-e-zi): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në dy anë (me ngjyra): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi)

Specifikimet e dërgimit

Opsionale / Standarde

Standard në të gjithë modelet

Rezolucioni i dërgimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Destinacioni

Email/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, kuti postare, Super G3 FAX (opsional për iR-ADV C256i/C356i), faks me IP (opsional)

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Formati i skedarit

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, I kërkueshëm, Apliko rregulloren, Optimizo për Web, PDF A/1-b), XPS (Kompakt, I kërkueshëm), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opsional: PDF (Trace&Smooth, Enkriptuar), PDF/XPS (Firmë dixhitale)

Kompletet e tipareve të dërgimit universal

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës, dërgimi i drejtpërdrejtë, dërgimi i vonuar, pamja paraprake, vula e përfundimit, njoftimi i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësia e emailit, raporti TX, orientimi i përmbajtjes së origjinalit, shmangia e origjinaleve boshe, zbulimi i furnizuesit, furnizimi i fletëve të shumëfishta.

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit (BW/CL)

iR-ADV C256i: 25/25 faqe/min (A4), 26/26 faqe/min (B5), 26/26 faqe/min (A5)
iR-ADV C356i: 35/35 faqe/min (A4), 26/26 faqe/min (B5), 26/26 faqe/min (A5)

Koha e Fotokopjes së Parë (FCOT) (BW/CL)

iR-ADV C256i: Afro 6,9/9,4 sekonda ose më pak
iR-ADV C356i: Afro 5,1/6,9 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi
Printimi: Deri në 2400 dpi e barasvlershme me x 600 dpi

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Zvogëlimi/Zmadhimi

Zvogëlimet: 25%, 50%, 71%, 100%
Zmadhimi: 141%, 200%, 400%

Specifikimet e daljes

Elementi i përfundimit me kapëse-Z1 (i jashtëm)

Numri i sirtarëve: 1
Kapaciteti i sirtarit: 500 fletë
Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm
Pozicioni i Kapëses: Cep
Kapaciteti i kapëses:
30 fletë (deri në 105 gm2)
*përfshirë 2 kapakë letre (220 g/m2)
Përmasat (Gje x The x La): 555 mm × 459 mm × 301 mm (kur lidhet me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 14 kg

Njësia e furnizimit të kasetës-AJ1

Madhësia e letrës: A4, B5, A5
Madhësia e përshtatur: 98 mm x 190,5 mm deri në 216,0 mm deri në 355,6 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 163 gm2
Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2)
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gj x Th x L): 511 mm × 508 mm × 425 mm
Pesha: Rreth 16 kg

Njësia e furnizimit të kasetës-AK1

Madhësia e letrës: A4, B5, A5
Madhësia e përshtatur: 98 mm x 190,5 mm deri në 216,0 mm deri në 355,6 mm
Pesha e letrës: 60 deri në 163 gm2
Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 3 (80 gm2)
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
*Përmasat (Gje x The x La): 511 mm x 508 mm x 425 mm
Pesha: Rreth 19 kg
*Kur është i lidhur me njësinë kryesore

  1. Modaliteti i gjumit 0,8 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara.
  2. Vlera e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).