Printerët me ngjyra të-gjitha-në-një për zyra

Seria imageRUNNER C1530

Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Specifikimet e printimit

Specifikimet e fotokopjimit

Specifikimet e skanimit

Specifikimet e dërgimit

Specifikimet e faksit

Specifikimet e ruajtjes

Specifikimet e sigurisë

Specifikimet e mjedisit

Softueri dhe menaxhimi i printerit

Pjesët e konsumit

Opsionet e furnizimit të letrës

Aksesorët harduerikë

Opsionet e sistemit dhe të kontrollorit

Opsione të tjera