Printerë formati të gjerë

imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36

Specifikimet

Specifikimet

 • Printim i shpejtë

  Printim i vazhdueshëm me ngjyra deri në 4ppm me shpejtësi të lartë.

 • Sirtari dorëzimi të sipërm me performancë të lartë

  Skanoni printimet të stivuara deri në 100 faqe A0 CAD, apo edhe në përmasa të përziera.

 • Skanim inteligjent

  Harduer i integruar dhe softuer inteligjent

 • Administrim inteligjent i materialeve

  Zbulim automatik i llojit të materialit dhe vlerësim i gjatësisë së mbetur

 • Hyrje nga përpara

  Ngarkim i thjeshtë i materialeve, konfigurim i depozitës së bojës dhe administrim i daljeve.

 • Zëvendësime gjatë punës

  Ndryshojini rulet e materialit dhe depozitat e bojës gjatë printimit.

 • Rrjete pune të efektshëm

  Procesim intuitiv i dokumenteve me softuerin Direct Print Plus

 • Grafikë vibrante

  Precizion printimi nga teknologjia e bojës Lucia TD me 5 ngjyra

 • Siguri

  Siguria e përmirësuar përmbush kërkesën standarde të sektorit

Specifikimet në detaje

Teknologjia e skanerit

Teknologjia e printerit

Memoria

Përdorimi i materialit

Kërkesat e enegjisë dhe të funksionimit

Përmasat dhe pesha

Çfarë përfshihet

Opsionet

Pjesët e konsumit

 1. Niveli i skanimit është në raport të drejtë në të gjithë gamën e rezolucioneve që mbështeten nga skaneri. Kohët konkrete të skanimit dhe shpejtësitë maksimale të përmendura varen nga rendimenti i pajisjes pritëse dhe nuk garantohen për të gjitha llojet e materialeve. Kohët e cituara të skanimit janë maksimumi për regjistrim imazhi real 200 x 200 dpi. Shpejtësia maksimale e skanimit për RGB: Kopjimi në 200/300/600dpi = 6/4/2ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 3/2/2ips. Shpejtësia maks. e skanimit bardhezi: Kopjimi në 200/300/600dpi = 13/8.6/4.3ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 13/8.6/4.3ips.
 2. Niveli i skanimit është në raport të drejtë në të gjithë gamën e rezolucioneve që mbështeten nga skaneri. Kohët konkrete të skanimit dhe shpejtësitë maksimale të përmendura varen nga rendimenti i pajisjes pritëse dhe nuk garantohen për të gjitha llojet e materialeve. Kohët e cituara të skanimit janë maksimumi për regjistrim imazhi real 200 x 200 dpi. Shpejtësia maksimale e skanimit për RGB: Kopjimi në 200/300/600dpi = 6/4/2ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 3/2/2ips. Shpejtësia maks. e skanimit bardhezi: Kopjimi në 200/300/600dpi = 13/8.6/4.3ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 13/8.6/4.3ips
 3. Niveli i skanimit është në raport të drejtë në të gjithë gamën e rezolucioneve që mbështeten nga skaneri. Kohët konkrete të skanimit dhe shpejtësitë maksimale të përmendura varen nga rendimenti i pajisjes pritëse dhe nuk garantohen për të gjitha llojet e materialeve. Kohët e cituara të skanimit janë maksimumi për regjistrim imazhi real 200 x 200 dpi. Shpejtësia maksimale e skanimit për RGB: Kopjimi në 200/300/600dpi = 6/4/2ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 3/2/2ips. Shpejtësia maks. e skanimit bardhezi: Kopjimi në 200/300/600dpi = 13/8.6/4.3ips. Skanimi në 200/300/600dpi = 13/8.6/4.3ips