Presat tipografike dixhitale me ngjyra

Seria Canon imagePRESS C170

Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Specifikimet e printimit

Specifikimet e fotokopjimit

Specifikimet e skanimit

Specifikimet e dërgimit

Specifikimet e faksit

Specifikimet e ruajtjes

Specifikimet e sigurisë

Specifikimet e mjedisit

Softueri dhe menaxhimi i printerit

Specifikimet e kontrolluesit të printimit "Fiery"

Pjesët e konsumit

Aksesorët harduerikë

Opsionet e sigurisë

Opsionet e sistemit dhe të kontrollorit

Opsione të tjera