Canon imagePRESS C165
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje A3 shumëfunksionale laser me ngjyra

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Processor

Procesori i personalizuar i dyfishtë i Canon (i ndarë)

Paneli i kontrollit

Standard: Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1 inçë)
UPRIGHT CONTROL PANEL-H1 opsional: panel me prekje, me ngjyra, vertikal, SVGA, 26,4 cm (10,4 in)

Kujtesa

Procesori qendror: 2 GB, Procesimi i figurës: 2 GB

Hard disku

Standarde: 250 GB, Maksimumi: 1 TB

Njësia pasqyruese e diskut të ngurtë

Opsionale: 250 GB, 1 TB

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti-i-furnizimit-të-letrës (A4, 80 g/m2)

Standardi: 3.550 fletë
Sirtari i letrës me 1100 fletë x 2, kaseta e letrës me 550 fletë x 2, sirtari me shumë përdorime me 250 fletë
Maksimumi: 7050 fletë (me POD DECK LITE-C1 ose PAPER DECK UNIT-E1)

Kapaciteti-i-daljes-së-letrës (A4, 80 g/m2)

250 fletë (me Copy Tray-R2).
Maksimumi: 5000 fletë (me STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO)

Aftësitë e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup
Me finitor të jashtëm: ngjitje, grupim, ofset, kapëse, me tegel*1, me shpim*2 (motive të ndryshme), kapëse pa tel*3, kapëse me kërkesë*3, futje dokumenti*4, palosje (C-*5, Z-*5, përgjysmë*6, dopjoparalele*7, palosje fizarmonikë Z*7), prerje*8

*1 Nevojitet BOOKLET FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-AC1
*2 Nevojitet 2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 ose 4 HOLE PUNCHER UNIT-A1 (me STAPLE FINISHER-AC1 ose BOOKLET FINISHER-AC1) ose PUNCHER UNIT-BT1 ose PUNCHER UNIT-BU1 ose MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1 (me STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO)
*3 Nevojitet STAPLE FINISHER-AC1 ose BOOKLET FINISHER-AC1
*4 Nevojitet DOCUMENT INSERTION / FOLDING UNIT-K1 (me STAPLE FINISHER-AC1 ose BOOKLET FINISHER-AC1) ose DOCUMENT INSERTION UNIT-N1 (me STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO)
*5 Nevojitet DOCUMENT INSERTION / FOLDING UNIT-K1 (me STAPLE FINISHER-AC1 ose BOOKLET FINISHER-AC1) ose PAPER FOLDING UNIT-J1 (me STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO)
*6 Nevojitet BOOKLET FINISHER-AC1 ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO ose PAPER FOLDING UNIT-J1 (me STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO)
*7 Nevojitet PAPER FOLDING UNIT-J1 (me STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO)
*8 Nevojitet BOOKLET TRIMMER-F1 (me BOOKLET FINISHER-W1 PRO)

Llojet e mediave të mbështetura (standarde)

Raftet e letrës (1/2): e hollë (52-63 g/m2), e thjeshtë (64-105 g/m2), e ricikluar (64-105 g/m2), e trashë (106-220 g/m2), me ngjyra (64-90 g/m2), transparente (91-180 g/m2), me shpim paraprak (64-90 g/m2), me kokë (151-180 g/m2), e lidhur (76-105 g/m2)
Kasetat e letrës (3/4): e hollë (52-63 g/m2), e thjeshtë (64-105 g/m2), e ricikluar (64-105 g/m2), e trashë (106-256 g/m2), me ngjyra (64-90 g/m2), skedë (91-220 g/m2), transparente (91-180 g/m2), e lidhur (76-105 g/m2), me shpim paraprak (64-90 g/m2), me kokë (151-180 g/m2), kartolinë (181-220 g/m2), zarf (76-105 g/m2)
Sirtari shumëfunksional: e hollë (52-63 g/m2), e thjeshtë (64-105 g/m2), e ricikluar (64-105 g/m2), e trashë (106-350 g/m2), me ngjyra (64-90 g/m2), transparente (91-180 g/m2), etiketë (118-185 g/m2), kartolinë (181-220 g/m2), kalk (64-90 g/m2), zarf (76-105 g/m2), me veshje (106-350 g/m2), me reliev (106-300 g/m2), e lidhur (76-105 g/m2), me shpim paraprak (64-90 g/m2), me kokë (151-180 g/m2), skedë (91-220 g/m2)

Madhësitë e mbështetura të medias (standarde)

Raftet e letrës (1/2): A4, B5, LTR

* Ndryshimi i përmasave të materialit kërkon teknikë servisi

Kasetat e letrës (3/4):
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6R, SRA3, 11×17 in, LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12×18 in, 13×19 in, 8K, 16K, 16K_R, kartolinë, zarf*, përmasa të lira (gjurma tërthore: 139,7-330,2 mm, gjurma e brendshme: 182-487,7 mm)

* Përmasat e zarfit: No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5, përmasa të lira (gjurma tërthore: 98-330,2 mm, gjurma e brendshme: 148-487,7 mm)

Sirtari shumëfunksional:
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, A6R, SRA3, 11×17 in, LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12×18 in, 13×19 in, 8K, 16K, 16K_R, kartolinë, zarf*1, përmasa të lira (gjurma tërthore: 100-330,2 mm, gjurma e brendshme: 148-487,7 mm)
Përmasa të lira (gjurma tërthore: 100,0-330,2 mm, gjurma e brendshme: 182,0-487,7 mm*2)

*1 Përmasat e zarfit: No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5, përmasa të lira (gjurma tërthore: 90-330,2 mm, gjurma e brendshme: 148-487,7 mm)
*2 Ofrohet printim banderolash deri në 1300 mm pasi të aktivizohet në modalitetin e shërbimit.

Peshat e mbështetura të medias

Raftet e letrës (1/2): 52-220 g/m2
Kasetat e letrës (3/4): 52-256 g/m2
Sirtari shumëfunksional: 52-350 g/m2
PAPER DECK UNIT-E1 opsional: 52-256 g/m2
POD DECK LITE-C1 opsional: 52-350 g/m2
Dyanëshe: 52-220 g/m2

Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë - aktiv
4 sek e poshtë (koha deri kur mund të kryhen veprime me tastet në panelin me prekje të ekranit)
30 sek e poshtë (koha kur bëhet e mundur nisja e kopjimit)

<Kushtet>

 • Temperatura e ambientit në 20°C
 • HDD si cilësim fabrike
 • Pajisja nuk është e lidhur me ndonjë rrjet
 • Nuk ka aksesorë apo pjesë opsionale të lidhura me pajisjen
 • Shkëputja e rrymës së pajisjes me modalitetin e fikjes
 • Nuk ka ndodhur gabim apo komandë e operatorit

Modaliteti i nisjes së shpejtë - joaktiv
30 sek e poshtë (koha kur bëhet e mundur nisja e kopjimit)

<Kushtet>

 • Temperatura e ambientit në 20°C
 • HDD si cilësim fabrike
 • Pajisja nuk është e lidhur me ndonjë rrjet
 • Nuk ka aksesorë apo pjesë opsionale të lidhura me pajisjen
 • Shkëputja e rrymës së pajisjes me modalitetin e fikjes
 • Nuk ka ndodhur gabim apo komandë e operatorit

Nga modaliteti pasiv: 30 sekonda e poshtë

Përmasat (Gj x Th x L)

689 (933*) × 941 × 1220 mm

* Me COPY TRAY-R2 opsionale * Pa sirtar të hapur

Hapësira e instalimit (Gje x The)

Basic-1: 1740×1524 mm (me derën e përparme të hapur + sirtarin shumëfunksional të hapur + kapakun e majtë me COPY TRAY-R2 opsional të hapur)
Basic-2: 2055×1524 mm (me derën e përparme të hapur + sirtarin shumëfunksional të hapur + kapakun e majtë me COPY TRAY-R2 opsional të hapur + Optional Upright Control Panel-H1)

Pesha

Rreth 264 kg (duke përfshirë Reader/DADF, panelin e sheshtë të komandimit dhe COPY TRAY-R2 opsional, pa përfshirë tonerin)

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit (BW/CL)

imagePRESS C165
65 fq/min (A4, A5, A5R, A6R), 46 fq/min (A4R), 32,5 fq/min (A3), 31,2 fq/min (SRA3)

Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)

Rreth 4,8/5,9 sekonda
(ambient 20-30℃)

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

Skanim: 600×600
Printim: deri në 2400×2400

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Zvogëlimet e paracaktuara

25%, 50%, 70%

Rritjet e paracaktuara

141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raportet e paracaktuara R/E sipas zonës, përcaktimi i letrës, përcaktimi i mëparshëm, përcaktimi i preferuar, përfundimi, në dy anë, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, modaliteti i ndërprerjes, konfirmimi/anulimi i përcaktimit

Veçoritë speciale të kopjimit

Libri në dy faqe, origjinali në dy anë, përfundimi, broshurë, krijimi i detyrës, nr. në 1, shtimi i kapakut, futja e fletëve, origjinale në madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, fletët transparente të kapakut, numërimi i faqeve, numërimi i serisë së kopjimit, qartësia, spastrimi i kornizës, filigran i sigurt, printimi i datës, zhvendosja, marzhi i brendshëm, printimi dhe kontrolli, negativi/pozitivi, përsëritja e imazheve, blloqet e shkrirjes së punëve, njoftimi i punës së kryer, imazhi i pasqyruar, printimi në skedë, ruajtja në kutinë postare, mbivendosja e imazhit, kopjimi i kartës së identitetit, shmangia e faqeve boshe, zbulimi i furnizuesit, furnizimi i shumë fletëve, origjinali me madhësi të lirë

Specifikimet e skanimit

Tipi

Pllaka me ngjyra dhe Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë* [2 anë në 2 anë (automatik)]

* Mbështetet zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit.

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

300 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Fletë, libër, sende 3-përmasore
Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Skanim 1-anësh: 38-220 g/m2 (BW), 64-220 g/m2 (CL)
Skanim 2-anësh: 50-220 g/m2 (BW), 64-220 g/m2 (CL)

Madhësitë e mbështetura të medias

Pllaka maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm
Përmasat e materialit të mbushëses së dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, përmasa të posaçme (128,0×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm*) (* Fleta e gjatë: deri në 660 mm)

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Skanim njëanësh: 120/120 (300 dpi), 120/70 (600 dpi)
Skanim dyanësh: 240/220 (300 dpi), 150/90 (600 dpi)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

600×600, 600×300, 300×600, 300×300

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Metoda e skanimit

Funksionueshmëria e dërgimit e disponueshme në të gjitha modelet
Skanimi në njësinë e memories USB: i disponueshëm në të gjitha modelet
Skanim në pajisje celulare dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërbimet e bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesit e shitjeve për më shumë informacion.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Email/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)

Adresari

LDAP (2000), Lokale (1600), Formim i shpejtë (200)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (Limited Colour, Compact, Outline, Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, Encrypted), XPS (Compact, Searchable), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Device Signature, User Signature)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), dërgimi i vonuar, pamja paraprake, vula e përfundimit, njoftimi i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësia e emailit, raporti TX, orientimi i përmbajtjes së origjinalit, shmangia e origjinaleve boshe, zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30,000 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 200 numra

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, dendësia (për skanimin), qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës së telefonit, dërgimi i drejtpërdrejtë, dërgimi i vonuar, pamja paraprake, njoftimi i punës së kryer, raporti TX, zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX,
50 kuti hyrëse për faks konfidencial,
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® (Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10)
Lidhjet e njëkohshme (maks.): <SMB> 64, <WebDAV> 3 (seanca aktive)

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Rreth 16 GB (HDD standard)
Rreth 480 GB (me HDD opsional 1 TB)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikim në hapësirën e përparuar, funksioni i renditjes, printimi i një skedari PDF me fjalëkalim, mbështetja për "imageWARE Secure Audit Manager"

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), uniFLOW Online Express*, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit
Opsionale: printimi i sigurt me My Print Anywhere (kërkohet uniFLOW)

* Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizimi. Kontaktoni përfaqësuesit e shitjeve për më shumë informacion.

Të dhënat

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut të ngurtë, Spastrimi i njësisë së diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408)
Opsionale: pasqyrim i njësisë së diskut, parandalimi i humbjes së të dhënave (kërkon "uniFLOW")

Rrjeti

Standarde: Filtrim i adresës IP/Mac, IPsec, komunikim i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentikim i SMTP, autentikim i POP para SMTP, S/MIME

Dokumenti

Standarde: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, Encrypted PDF, Encrypted Secure Print, Device Signature, Secure Watermarks, User Signature, Document Scan Lock

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 20-27ºC
Lagështia: 15-60% RH (lagështi relative pa kondensim)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp

Lidhja (njësia kryesore)

CEE 7/7 (230V)

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 2000 W
Printim: Rreth 1472 W*1
Në gatishmëri: Afro 136,6 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,9 W*2
Plugin i fikur: Rreth 0,2 W*3

*1 Vlera referencë: matur vetëm me një njësi
*2 Modaliteti pasiv 0,9 W nuk është gjithnjë i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
*3 Vlera e referencës, modaliteti i nisjes së shpejtë JOAKTIV

Standardet

Blue Angel

Pjesët e konsumueshme

Kutitë e tonerit

T-07 TONER BK/C/M/Y

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Menaxheri universal i hyrjes (ULM):
Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifikuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes.
uniFLOW Online Express:
Në ndërthurje me ULM, mund të siguroni më shumë kontroll, të theksoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një vendndodhje qendrore e bazuar në renë kompjuterike.

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimin e matësit dhe raportimin, administrimi i drajverit dhe burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon

Platforma

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë JAVA e fuqishme e integruar për pajisjet e Canon që siguron një ndërthurje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në ueb:
Një shërbim në ueb si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të uebit

Botimi i dokumentit

iW Desktop:
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshjes së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Specifikimet e kontrolluesit të printimit Fiery

Opsionale / Standarde

Opsional

Emri

<Embedded type> imagePRESS Server M10
<Server type> imagePRESS Server L30

Rezolucioni i printimit (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes

Adobe PS3, PCL6

Kujtesa

<Embedded> 4 GB (1 x 4 GB)
<Server> 8 GB (2 x 4 GB)

Hard disku

500 GB SATA

Shpejtësia e procesorit

<Embedded> Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
<Server> Intel Core i3-6100 (3.7 GHz)

Sistem

<Embedded> Fiery FS350
<Server> Fiery FS350 Pro

Gërmat

PS: 138 Fonte
PCL: 113 Fonte

Sistemet e Operuese që mbështeten

Windows® 7 (64 bit) / 8.1 (64 bit) / 10 (64 bit) / Server 2012 (vetëm 64 bit) / Server 2012 R2 (vetëm 64 bit) / Server 2016 R2 (vetëm 64 bit) / Server 2019 (vetëm 64 bit),
MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Ndërfaqja

<Embedded> 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (prapa), USB2.0 x 4 (prapa)
<Server> 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (prapa), USB3.0 x 3 (para), USB2.0 x 4 (prapa)

Protokollet e rrjetit

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Printimi i Drejtpërdrejtë

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

VDP

<Embedded> FreeForm v1/v2.1
<Server> FreeForm v1/v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery

<Embedded> Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
<Server> Fiery Command WorkStation6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF

Opsione të kontrollorit Fiery Print

<Embedded> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (përfshin Fiery JDF)
<Server> Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / njësi e heqshme disku HDD

Platforma harduerike

<Embedded> E400
<Server> NX One

Base OS

Debian i Linux <Embedded>
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB <Server>

Burimi i Energjisë

AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V) - 1,5A (240V)

Konsumi maksimal i energjisë

<Embedded> 47 W
<Server> 70 W

Përmasat (Gj x Th x L)

<Embedded> 285×93×295 mm
<Server> 203×248×384 mm

Pesha

<Embedded> Vetëm njësia "Fiery" (me pllakë): 5,0 kg
<Server> Vetëm njësia "Fiery" (me pllakë): 5,9 kg

Opsionet e furnizimit të letrës

NJËSIA E LETRËS-E1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m2)
Tipi i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me shpim paraprak, letër me kokë, me ngjitje
Përmasat e letrës: A4, B5, LTR*
Pesha e letrës: 52-256 gm2
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 340 x 630 x 572 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 34 kg

* Ndryshimi i përmasave të materialit kërkon teknikë servisi

Rafti POD Deck Lite-C1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m2)
Lloji i letrës: E hollë, e zakonshme, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, e shpuar paraprakisht, letër me kokë, lidhje, skedë, transparente, etiketë, me veshje, me reliev, me gjurmim, zarf*
Përmasat e letrës: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3, 11×17 in, LGL_R, LTR, LTR_R, EXE, STMT_R, 12×18 in, 13×19 in, 8K, 16K, 16K_R, Envelope [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5], përmasa të lira (139,7×148,0 mm deri në 330,2×487,7 mm)
Pesha e letrës: 52-350 g/m2
Burimi i energjisë: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Përmasat (Gje x The x La): 633 x 686 x 574 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 68 kg

* Kërkon ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1

Opsionet e daljes

Sirtari i kopjimit-R2

Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes.
Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gm2)

STAPLE FINISHER-AC1 (i jashtëm)

Kapaciteti i sirtarit të poshtëm (A):
A4/A5R/B5 3000 fletë (80 g/m2), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13×19 in 1500 fletë (80 g/m2), A6R 250 fletë*1 (80-105 g/m2), zarf 30/100 fletë (Monarch/të tjera),
Fletë e gjatë*2 (mbi 487,7 mm deri në 762 mm gjatësi) 100 fletë (79 g/m2),
Fletë e gjatë*2 (mbi 762 mm gjatësi) 1 fletë (mbajtje me dorë),
Fletë e hollë e të gjitha përmasave (52-63 g/m2) 1500 fletë,
Kapaciteti për letër të veshur është gjysma e atij për letër të thjeshtë

*1 A6R 50 fletë (106 g/m2 e lart)
*2 Nevojitet LONG SHEET TRAY-B1 opsional

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (B):
A4/A5R/B5 250 fletë (80 g/m2), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13×19 in 125 fletë (80 g/m2)
Kapaciteti i sirtarit të mesëm (C):
A4/A5R/B5 250 fletë (80 g/m2), SRA3/A3/A4R/B4/B5R/13×19 in 125 fletë (80 g/m2)
Pesha e letrës për sirtarin A:
<Non Sort> 52-350 g/m2, <Bunch Shift and Staple> 52-256 g/m2*, <Eco Staple> 52-105 g/m2

* Duke përjashtuar letrën e hollë të printuar dyanëshe (52-63 g/m2) dhe ndonjë material të posaçëm (kalk, transparent, etiketa)

Pesha e letrës për sirtarin B/C:
<Non Sort and Bunch Shift> 52-256 g/m2*

* Duke përjashtuar letrën e hollë të printuar dyanëshe (52-63 g/m2)

Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: <Materialet e paveshura, 52-90 g/m2> A4 65 fletë, A3/A4R 40 fletë, <Materialet e veshura> 2 fletë
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 527 (maks. 656*) × 623 × 1099 (maks. 1195*) mm

*kur sirtari ndihmës zgjatet.

Pesha: Rreth 36 kg

BOOKLET FINISHER-AC1 (i jashtëm)

Kapaciteti i sirtarit / pesha e letrës / pozicioni i kapëses / kapaciteti i kapëses: ngjashëm me STAPLE FINISHER-AC1 por nëse ka ndonjë fletë në sirtarin mbështetës, kapaciteti i sirtarit A kufizohet në 1500 fletë
Përmasa e letrës së broshurave me qepje: A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (195×270 mm deri në 304,8×457,2 mm)
Pesha e letrës së broshurave me qepje: fleta e brendshme 52-220 g/m2, fleta e kopertinës 52-256 g/m2
Kapaciteti i kapëses me qepje të broshurave (duke përfshirë 1 fletë kopertine): <Materialet e paveshura> 20 fletë (52-81,4 g/m2), 10 fletë (82-105 g/m2), 5 fletë (106-150 g/m2), 4 fletë (151-209 g/m2), 3 fletë (210-220 g/m2), <Materialet e veshura> 5 fletë (85-150 g/m2), 4 fletë (151-209 g/m2), 3 fletë (210-220 g/m2)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: <Materialet e paveshura> 3 fletë (52-105 g/m2), 1 fletë (106-256 g/m2), <Materialet e veshura> 1 fletë
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 527 (maks. 656*) × 623 × 1099 (maks. 1195*) mm

*kur sirtari ndihmës zgjatet.

Pesha: Rreth 60 kg

FINISHER JOGGER KIT-A1

Lidhur me sirtarin e poshtëm (A) të cilësdo prej STAPLE FINISHER-AC1 apo BOOKLET FINISHER-AC1
Përmasat e letrës: <Non Sort> A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, <Bunch Shift> A3, A4, A4R, B4, B5
Pesha e letrës: <Non Sort> 52-300 g/m2, <Bunch Shift> 52-256 g/m2

PËRFUNDNDUESI I KAPËSEVE-W1 PRO (i jashtëm)

Kapaciteti i sirtarit të sipërm (A):
SRA3/A3/A4/A4R/A5/A5R/A6R/B4/B5/B5R/13×19 in/përmasa të lira (100×148,0 mm deri në 330,2×487,7 mm) 1000 fletë*1 (80 g/m2),
Zarf [No.10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5, përmasa të lira (100×148,0 mm deri në 330,2×487,7 mm] 150 fletë, palosje Z 30 fletë (A3/B4), palosje përgjysmë 50 fletë (A4R),
Fletë e gjatë*2 (210×487,8 mm deri në 330,2×762 mm) 100 fletë (52-79 g/m2) / 50 fletë (80-150 g/m2) / 25 fletë (151-300 g/m2) / 20 fletë (301-350 g/m2),
Fletë e gjatë*2 (mbi 762 mm deri në 1300 mm gjatësi) mbajtje me dorë,

*1 301-350 g/m2: 200 fletë pavarësisht përmasave
*2 Nevojitet LONG SHEET TRAY-B1 opsional

Kapaciteti i sirtarit të ulët (B):
A4/B5 4000 fletë*3 (80 g/m2), A4R/B5R 2000 fletë*4 (80 g/m2), A3/B4 1500 fletë*4*5 (80 g/m2), SRA3/13×19 in 1000 fletë (80 g/m2), çfarëdo përmase 200 fletë (301-350 g/m2), palosje Z 30 fletë (A3/B4)

*3 A4/B5 2000 fletë (52-63 g/m2)
*4 A3/A4R/B4/B5R 1000 fletë (52-63 g/m2)
*5 A3/B4 letër e veshur: 1000 fletë

Pesha e letrës: 52-350 g/m2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: <Materialet e paveshura> A4/B5 100 fletë, A3/A4R/B4/B5R 50 fletë, <Materialet e veshura> A4/B5 40 fletë, A3/A4R/B4/B5R 30 fletë
Burimi i energjisë: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 800×792×1239 mm (me LONG SHEET TRAY-B1: 1136×792×1239 mm)
Pesha: Rreth 130 kg

PËRFUNDNDUESI I BROSHURAVE-W1 PRO (i jashtëm)

Kapaciteti i sirtarit / Pesha e letrës / Pozicioni i kapëses / Kapaciteti i kapëses: njëlloj si STAPLE FINISHER-W1 PRO por nëse ka ndonjë fletë në sirtarin mbështetës apo është lidhur BOOKLET TRIMMER-F1 opsional, kapaciteti i sirtarit B do të kufizohet
Përmasa e letrës së broshurave me qepje: A3, A4R, B4, SRA3, 13×19 in, përmasa të lira (210×279,4 mm deri në 330,2×487,7 mm)
Pesha e letrës së broshurave me qepje: fleta e brendshme 52-220 g/m2, fleta e kopertinës 64-300 g/m2
Kapaciteti i kapëses me qepje të broshurave (duke përfshirë 1 fletë kopertine): <Materialet e paveshura> 25 fletë (52-80 g/m2), 15 fletë (80,1-105 g/m2), 5 fletë (105,1-209 g/m2), 4 fletë (209,1-220 g/m2), <Materialet e veshura> 10 fletë (100-128 g/m2), 5 fletë (128,1-209 g/m2), 4 fletë (209,1-220 g/m2)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 5 fletë (52-209 g/m2)
Burimi i energjisë: 220-240 V, 50-60 Hz, 8 A
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 800×792×1239 mm (me LONG SHEET TRAY-B1: 1136×792×1239 mm) Pesha: rreth 180 kg

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

Lidhur ose brenda STAPLE FINISHER-AC1, ose brenda BOOKLET FINISHER-AC1
2 ose 4 vrima (FRN)
Pesha e letrës: 52-300 g/m2
Përmasat e letrës: 2 vrima A3, A4, A4R, B4, B5, B5R; 4 vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga finitori

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

Lidhur ose brenda STAPLE FINISHER-AC1, ose brenda BOOKLET FINISHER-AC1
4 vrima (SWE)
Pesha e letrës: 52-300 g/m2
Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga finitori

PUNCHER UNIT-BT1 (2/F4H)

Lidhur brenda cilitdo STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO
2 ose 4 vrima (FRN)
Pesha e letrës: 52-300 g/m2
Përmasat e letrës: 2 vrima A3, A4, A4R, A5L, B4, B5, B5R, përmasa të lira (182×182 mm deri në 297×432,0 mm duke përjashtuar 203×257 mm deri në 297×270 mm); 4 vrima A3, A4, B4, B5, përmasa të lira (257×182 mm deri në 297×432 mm)
Burimi i energjisë: Nga finitori

PUNCHER UNIT-BU1 (S4H)

Lidhur brenda cilitdo STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO
4 vrima (SWE)
Pesha e letrës: 52-300 g/m2
Përmasat e letrës: A3, A4, A5L, B4, B5, përmasa të lira (257×182 mm deri në 297×432 mm)
Burimi i energjisë: Nga finitori

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1

Kërkon ose STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO
Pesha e letrës:
<Through> 52-350 g/m2 (letër e thjeshtë), 106-350 g/m2 (letër e veshur)
<Shpim> 75-300 g/m2 (letër e thjeshtë), 118-300 g/m2 (letër e veshur)
Madhësia e letrës:
<Depërtim> 100×148 mm deri në 330,2×1.300 mm
<Shpim> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
Mjetet e shpimit:
Krehër plastik 21-vrimësh, unazë dyshe 23-vrimëshe (rrethore/katrore), unazë dyshe 34-vrimëshe (rrethore/katrore), spirale me ngjyra 47-vrimëshe, lidhje velo 12-vrimëshe, shpim si fletë e lirë 4-vrimëshe, shpim si fletë e lirë 2-vrimëshe, fletë e lirë 4-vrimëshe (suedeze), palosje
Burimi i energjisë: 230 V, 50 Hz, 2,0 A
Dimensionet (W x D x H): 445 x 795 x 1.040 mm
Pesha: Rreth 102 kg

Prerësi i broshurave F1

Kërkon BOOKLET FINISHER-W1 PRO
Gjerësia e shkurtimit: 2-28 mm
Trashësia e prerjes: Deri në 50 fletë (përfshin kapakun)
Pesha e letrës: 52-300 g/m2
Përmasat e letrës: SRA3, A3, A4R, B4, 13×19 in, përmasa të lira (210,0×279,4 mm deri në 330,2×487,7 mm)
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë (gjerësia e shkurtimit 20 mm, A4, 80 g/m2)
Burimi i energjisë: Nga finitori
Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 2095 mm (duke përfshirë lidhjen, konvejerin dhe sirtarin e daljes) × 790 mm × 1040 mm
Pesha: Rreth 178 kg (duke përfshirë konvejerin dhe sirtarin e daljes)

DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1

Kërkon ose STAPLE FINISHER-AC1, ose BOOKLET FINISHER-AC1
Numri i sirtarëve: 1
Kapaciteti i sirtarit: 100 fletë (80 g/m2)
Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje C
Lloji i letrës: <Palosja Z/C> e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, <Njësia e futjes> e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me reliev
Përmasat e letrës: <Palosja Z> A3, A4R, B4, <Palosja Cld> A4R, <Njësia e futjes> SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13×19 in
Pesha e letrës: <Palosja Z/C> 60-105 g/m2, <Njësia e futjes> 60-256 g/m2
Burimi i energjisë: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Përmasat (gjer. × thell. × lar.): 247*×679×1242 mm (* gjerësia duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 76 kg

Njësia e futjes së dokumentit-N1

Kërkon ose STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarëve: sirtari i sipërm 200 fletë (80 g/m2), sirtari i poshtëm 200 fletë (80 g/m2)
Lloji i letrës për futje: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, me shpim paraprak, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me gjurmim, me reliev
Përmasat e letrës për futje: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13×19 in, përmasa të lira (182,0×182,0 mm deri në 330,2×487,7 mm)
Pesha e letrës për futje: 52-300 g/m2
Burimi i energjisë: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Përmasat (gjer. × thell. × lar.): 336*×793×1.407 mm (* gjerësia duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 61 kg

Njësia e palosjes së letrës-J1

Kërkon ose STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO
Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë, palosje paralele dyshe
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje
Përmasat e letrës:
<Palosja Z> A3, A4R, B4,
<Palosja Z fizarmonikë, palosja C, palosja përgjysmë, palosja paralele dyshe> A4R
Pesha e letrës:
<Palosja Z, palosja Z fizarmonikë, palosja C, palosja përgjysmë> 52-105 g/m2
<Palosja paralele dyshe> 52-90 g/m2
Burimi i energjisë: Nga finitori
Dimensionet (W x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm
Pesha: Rreth 71 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW
COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - Komplet lidhjeje për COPY CARD READER-F1.

Të tjera

SIRTARI I SHËRBIMIT-B1 - një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.
ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-F1 - Lidheni me njësinë kryesore për mbushjen e zarfeve.
ENVELOPE FEEDER ATTACHMENT-G1 - Lidheni me POD DECK LITE-C1 për mbushjen e zarfeve.
UPRIGHT CONTROL PANEL-H1- Pozicioni dhe këndi mund të rregullohen që ekrani të mund të shikohet qartë

Opsionet e sigurisë

Siguria e dokumenteve

Funksioni i DOCUMENT SCAN LOCK KIT është implementuar si standard - Rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur gjurmimi dhe kyçjeje brenda dokumenteve të kopjuara ose të printuara për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin e paautorizuar me faks

Siguria e të dhënave

HDD MIRRORING KIT-J1 - bën të mundur kopjimin e të dhënave në rast të defekteve të harduerit të diskut për rikuperimin e të dhënave.
HDD 2,5INÇ/160GB-N1 - një HDD shtesë kërkohet për funksionin e pasqyrimit të diskut të ngurtë.
HDD 2,5INÇ/1TB-P1 - Një HDD zëvendësuese për të rritur hapësirën e ruajtjes në pajisje. Shënim: Funksioni i pasqyrimit kërkon një HDD të dytë 1TB.

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale).

Opsionet e dërgimit

Funksioni i UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT është implementuar si standard - Siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi të dukshëm dhe/ose të padukshëm elektronik.
Funksioni i UNIVERSAL SEND TRACE dhe i SMOOTH PDF KIT implementohet si standard - I mundëson pajisjes të krijojë dhe dërgojë "Trace and Smooth PDF".

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

KONTROLLUESI I BAZUAR NË EFI-FIERY

imagePRESS Server L30/M10 - "Canon" dhe EFI kanë zhvilluar së bashku kontrollorin e printimit të bazuar mbi FIERY e të projektuar për ambiente dhe grupe pune në zyra me ngarkesë të lartë që kërkojnë një rendiment të lartë përpunimi ose printime për të dhëna të ndryshme. Lejon PCL dhe printimin nga Adobe PS3.

OPSIONET E KONTROLLUESIT TË BAZUAR TEK EFI-FIERY

PRODUCTIVITY PACKAGE WEB ACTIVATE - Shton veçori për menaxhim të avancuar të punëve dhe produktivitet përveç disa veçorive të edicionit premium për artet grafike. Komponentët përfshijnë: Hotfolders, Postflight, ImageViewer, Fiery JDF
FIERY IMPOSE - një zgjidhje e vendosjes së dokumentit mes platformave që është e disponueshme nëpërmjet Stacionit të punës të komandimit në kontrolluesin e bazuar në FIERY.
FIERY COMPOSE - një zgjidhje e hartimit dhe montimit të dokumentit mes platformave për kontrolluesin e bazuar në FIERY që është e disponueshme nëpërmjet Stacionit të punës të komandimit.
FIERY IMPOSE AND COMPOSE - një zgjidhje për vendosjen dhe hartimin e dokumenteve për kontrolluesin e bazuar në FIERY që përfshin SeeQuence Impose dhe SeeQuence Compose në një paketë të vetme.
REMOVABLE HDD KIT - Kompleti i heqshëm i diskut HDD është një mbajtëse disku me të cilën mund të hiqni diskun e kontrollorit "Fiery" që të mund ta ruani të sigurt p.sh. në kasafortë.

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe gamës iR-ADV të Canon për përdorimin e rikuperimit të kostos.
SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos.
CONNECTION KIT-A1 për BLUETOOTH LE - Qarku me "Bluetooth" është një opsion për komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur "Bluetooth"
NFC CONTROL PANEL-A1 - Paneli i kontrollit NFC është një komplet opsional që bën të mundur komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur NFC. Kjo përdoret me UPRIGHT CONTROL PANEL-H1 opsional.
NFC CONTROL PANEL-C1 - Paneli i kontrollit NFC është një komplet opsional që bën të mundur komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur NFC. Kjo përdoret me panelin standard të sheshtë të kontrollit.

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AS1 - shton funksionalitetin e faksit.
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.
IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (Kërkon SUPER G3 FAX BOARD-AS1) U lejon përdoruesve të dërgojnë dhe marrin dokumente faksi përmes rrjetit IP Fax

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.
VOICE GUIDANCE KIT-G1 - zëri i regjistruar siguron konfirmimin e parametrave bazë të menusë, duke e bërë sistemin më të lehtë për t'u përdorur për njerëzit me dëmtime të shikimit.

Fisheku i kapëses

STAPLE-N1 - Për kapje (3 x 5000 copë) (për STAPLE FINISHER-W1 PRO ose BOOKLET FINISHER-W1 PRO)
STAPLE-P1 - Për qepje (2 x 5000 copë) (për BOOKLET FINISHER-W1 PRO)
STAPLE CARTRIDGE-X1 - Për kapje (3 x 5000 copë) (për STAPLE FINISHER-AC1 ose BOOKLET FINISHER-AC1)
STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Për qepje (2 x 2000 copë) (për BOOKLET FINISHER-AC1)