Printerë me një funksion

Seria i-SENSYS X C1530P

Specifikimet

Specifikimet në detaje

Specifikimet e përgjithshëm

Specifikimet e printimit

Përdorimi i materialit

Ndërfaqja dhe Programi kompjuterik

Funksione të përgjithshme

Pjesët e konsumit

Aksesorë dhe opsione