Printerë prodhimi dhe komercialë

Presat tipografike me fletë të prera

Printerë novatorë për punët e prodhimit me kërkesë të lartë

Canon varioPRINT i300

Çliron potencialin e plotë të printimit me ngjyra

Merrni printime mahnitëse në volume të larta dhe trajtim produkti, materialesh të llojllojshme me VarioPrint i300

Zbuloni më shumë

Softueri përkatës

Document process automation software on desktop

Softuer për automatizimin e procesimit të dokumenteve

Shpejtoni flukset e punës, reduktoni kostot dhe dorëzoni në afate të ngushta

Customer communication management software on desktop

Softuer administrimi për komunikimet e klientit

Njësoni komunikacionet me këto zgjidhje të automatizuara

Content processing and management software on desktop

Softuer administrimi dhe procesimi materialesh

Gëzojuni administrimit, ruajtjes dhe flukseve praktike të punës në botime

Produktet që kanë lidhje

Canon wide format printer

Printerë formati të gjerë

Ideal për dokumente me format të madh, grafikë ekranesh dhe detyra CAD dhe GIS

Canon digital press

Presat tipografike dixhitale

Zgjidhje printimi me volume të larta, ideale për ambiente zyre ose komerciale

Continuous feed printer

Printerët me furnizim të vazhdueshëm

Zgjidhje të gjithanshme printimi për libra, gazeta, postë direkte dhe të tjera

Zgjidhje performance me ngjyra që plotësojnë standardet më të larta

KONTAKTONI ME EKSPERTËT TANË