Printerë formati të gjerë

Colorado 1630

Specifikimet

Specifikimet në detaje

Printimi

Materiali

Teknologjia

Flxfinish

Certifikimet

Ndërfaqja

Përmasat

Pesha

Ambienti i punës

Energjia

Certifikimi rregullator

EMC

Softuer

  1. 1 ose Gloss/Matte?
  2. moduli opsional
  3. marzhi 11.0 mm kur Media Step Control është aktive. Specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim
  4. moduli opsional
  5. moduli opsional
  6. moduli opsional
  7. modul opsional